Voordelen van compost

Het nut van compost

Compost is een bodemverbeteraar, geen meststof.

Compost verbetert:

 • de bodemstructuur;
 • de natuurlijke afweer tegen bodemziekten;
 • de wortelgroei;
 • de waterreserve en drainage in zandgronden.

Compost vermindert:

 • erosie van de bodem;
 • uitdroging van de bodem;
 • verzuring van de bodem;
 • meststofverlies door uitspoeling.

Compost:

 • vernieuwt de humus in de grond;
 • versnelt de opwarming van de grond in het voorjaar;
 • activeert de microbiologische bodemfauna en flora;
 • geeft planten geleidelijk de noodzakelijke voedingsstoffen.

Vlaco vzw voert al jaren onderzoek naar de voordelen van compost. Lees hierover meer op de website van Vlaco.

Compost gebruiken is nuttig in land- en tuinbouw, maar ook in de tuin en in openbaar groen kan je het hele jaar door compost gebruiken. 

We geven graag enkele voorbeelden waar en hoe je compost kan gebruiken in jouw tuin: