Samenstelling compost

  Norm FOD Volksgezondheid Norm Vlaco Gemiddelde EcoWerf
Droge stof (gewichtspercentage) > 55 > 55 67,1
Organische stof (gewichtspercentage) > 16 >18 28,7
Zuurtegraad (pH) 6,5 - 9,0 6,5 - 9,0 8,7
Zware metalen (mg/kg droge stof)
Cadmium <2 <1,5 0,5
Chroom <100 <70 19,6
Koper <150 <120 35?8
Kwik <1 <1 0,1
Lood <150 <120 54?3
Nikkel <50 <20 8,3
Zink <400 <300 186,1
Onzuiverheden >2 mm (gewichts%) <0,5 <0,5 0,1
Steentjes (gewichts%) <2 <2 <0,9
kiemkrachtige zaden 0 0 0