Sorteerregels

Goed sorteren om te kunnen recycleren

EcoWerf zorgt voor de inzameling en recyclage van jouw afval. In deze afvalberg kan je dertig soorten afval onderscheiden die EcoWerf apart inzamelt voor recyclage of thermische verwerking. 

Klik op de afvalsoort hieronder voor meer informatie:

  • Wat hoort bij deze afvalsoort
  • Wat mag niet bij deze afvalsoort
  • Hoe aanbieden
  • Waar aanbieden (ophaling aan huis/ophaling op afroep/recyclagepark/glasbollen ...)

Sorteerwijzer

Raak je bij het sorteren even het noorden kwijt, raadpleeg dan de sorteerwijzer. Daar kom je te weten welk voorwerp bij welke afvalsoort gesorteerd moet worden.