Verwerking snoeihout

Snoeihout dat inwoners naar de recyclageparken van EcoWerf brengen, wordt ter plaatse verhakseld tot houtsnippers. Het wordt naar de composteerinstallatie van EcoWerf gebracht, waar er gft-compost van gemaakt wordt.

Snoeihout dat EcoWerf aan huis ophaalt, wordt naar de groencompostering De Winter in Herent afgevoerd, die het verwerkt tot groencompost.