Sorteerregels kga

Recyclagepark

Je kan klein gevaarlijk afval (kga) steeds gratis afgeven op je recyclagepark.

Toegestaan

Met klein gevaarlijk afval worden alle afvalstoffen bedoeld die omwille van hun samenstelling of aard mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en/of het leefmilieu, alsook huishoudelijke afvalstoffen die een aangepaste verwerking moeten ondergaan.

Voorbeelden:

 • Verf- of lakresten en hun (lege) potten
 • Motor- of smeerolie en de (lege) verpakking
 • Accu's en batterijen
 • Producten met kwik. Bijvoorbeeld:
 • Bestrijdingsmiddelen. Bijvoorbeeld:
  • Insecticide
  • Pesticide
  • Onkruidverdelger
  • Mosbestrijder
  • Rattenvergif
 • Analoge röntgenfoto's
 • Chemicaliën
 • Solventen
 • Zuren
 • Basen
 • Lijmen en harsen
 • Injectienaalden (voorwaarde: in naaldcontainer)
 • Alle (lege) verpakkingen met een kindveilige sluiting of verpakkingen met (een van) deze symbolen:
  Gevarensymbolen kga - geen pmdDop met kindveilige sluiting Bijvoorbeeld:
  • Corrosieve ontstoppers
  • Corrosieve wc-ontkalkers
 • Schoonmaakmiddelen, indien grote hoeveelheden vloeibare restanten
 • Resten van cosmetica met ontvlambaar oplosmiddel. Bijvoorbeeld:
  • Parfum
  • Nagellak
  • Nagellakverwijderaar

Niet toegestaan

 • Verpakkingen zonder sluiting, bv. zonder dop of deksel. Bied je klein gevaarlijk afval altijd aan in een gesloten verpakking omwille van de veiligheid van de parkwachter en verwerker.
 • Vervallen geneesmiddelen. Breng ze terug naar de apotheker.
 • Restanten en verpakkingen van cosmeticaproducten die je op de huid aanbrengt zonder speciale bescherming. De meerderheid van die producten (bv. crèmes, gels, make-up ...) horen niet bij kga. Restanten mogen bij het restafval. De lege plastic verpakking mag bij pmd. Lege glazen fles of pot hoort thuis bij hol glas.
  Opgelet: cosmetica die duidelijk kga bevatten (bv. ontvambaar oplosmiddel zoals parfum) horen wel bij kga.
 • Schoonmaakproducten die veel mensen zonder handschoenen, een masker of veiligheidsbril gebruiken in huis en die ze niet als gevaarlijk ervaren, hoef je niet apart als kga te sorteren. De niet-vloeibare restanten die je niet meer kan of wil gebruiken, mogen in de huisvuilzak of -container.  De lege plastic verpakking mag bij pmd. Lege glazen fles of pot hoort thuis bij hol glas.
  Opgelet: grote hoeveelheden vloeibare schoonmaakproducten mag je niet leeggieten in de gootsteen, want ze zijn schadelijk voor het grond- en oppervlaktewater. Breng deze dus naar het recyclagepark als kga.

Aandachtspunten

 • Meng nooit verschillende gevaarlijke producten, maar breng ze gescheiden naar het reyclagepark. 
 • Bewaar producten bij voorkeur in hun oorspronkelijke verpakking. Zo kan de parkwachter ze snel herkennen. Gebruik je een andere verpakking, vermeld dan de inhoud. 
 • Bied je klein gevaarlijk afval aan in een gesloten verpakking (bv. afgesloten door dop of deksel).
 • Kga mag niet op de grond, in de gootsteen of in de riolering uitgegoten worden, want daar kan het schade toebrengen aan het leefmilieu. Je mag het ook niet in de huisvuilzak of -container gooien. Breng het steeds naar je recyclagepark.