Sorteerregels lampen

Recyclagepark

Lampen zijn klein gevaarlijk afval. Je kan ze dus steeds gratis afgeven op je recyclagepark.
Ook het armatuur kan je gratis kwijt bij elektro op het recyclagepark.

Ander inzamelpunt

Recyclepunt

Je kan je lampen - en ook de armaturen - gratis achterlaten in een Recyclepunt bij een handelaar in jouw buurt. 

Toegestaan

  • Spaarlampen 
  • Tl-lampen
  • Ledlampen
  • Halogeenlampen
  • ...

Spaarlampen en  tl-lampen zijn gasontladingslampen. Daar zit een beetje kwik in en dat maakt hen klein gevaarlijk afval (kga). Ze mogen dus niet in de huisvuilzak of huisvuilcontainer of glasbol gedropt worden, want als de lamp breekt, ontsnappen de kwikdampen.

Andere lampen, zoals gloeilampen of ledlampen bevatten geen gevaarlijke stoffen. In principe hoeven ze dus niet bij kga, maar vaak is het wel de veiligste manier om ze in te zamelen. Als ze niet goed verpakt zijn in de huisvuilzak, dan kunnen ze de ophalers verwonden. Daarom worden alle types van lampen aanvaard op het recyclagepark.

Niet toegestaan

  • Gloeilampen

Aandachtspunten

  • Het armatuur waarin de lamp bevestigd is, is een elekrisch toestel. Je kan dit gratis afgeven op het recyclagepark bij elektro.