Verwerking boomstronken

Boomstronken ingezameld op de recyclageparken worden naar de groencompostering De Winter in Herent afgevoerd. Ze worden er verwerkt tot groencompost.