Aankoop en facturatie

Aankoop

Aankoopvoorwaarden

De algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en bestellingen (overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten) van EcoWerf, tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Download hier de algemene aankoopvoorwaarden:

Facturatie

Facturen aan EcoWerf

Facturen aan EcoWerf kan je via 2 kanalen bezorgen:

  • Per mail via factuur@ecowerf.be.
  • Per post gericht aan EcoWerf, dienst Boekhouding, Aarschotsesteenweg 210, B-3012 LEUVEN.

Facturen van EcoWerf

Krijg je facturen op papier en wens je je facturen in de toekomst digitaal te ontvangen? Dat kan:

  • Voor DifTar: Via het digitaal loket Mijn EcoWerf kan je ervoor kiezen om je betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen. Deze keuze maak je bij je registratie en kan je altijd aanpassen via ‘contactgegevens'.
  • Voor andere facturen: Geef je firmanaam, btw-nummer en e-mailadres door via boekhouding@ecowerf.be.

Download hier de algemene factuurvoorwaarden:

Bankgegevens

  • IBAN: BE04 0910 1286 2431
  • BIC: GKCCBEBB

Ondernemingsnummer

Ondernemingsnummer: 0862 492 920

Btw-nummer

Btw-nummer: BE 0862 492 920