Verwerking textiel

Het textiel ingezameld via de recyclageparken van EcoWerf en containers langs de straatkant die beheerd worden in samenwerking met De Kringwinkel, komen bij De Kringwinkels SPIT (Leuven) of Hageland (Tienen) terecht. Van het ingezamelde textiel wordt een groot deel in De Kringwinkels verkocht. Het overige gaat naar een aantal opkopers die het textiel verder uitsorteren. Een gedeelte wordt dan verkocht, veelal in Afrika, een gedeelte gaat naar lompenverwerkers. Voor De Kringwinkels is het kledingatelier een van de belangrijkste ateliers, zowel qua inkomsten als qua tewerkstelling.