Verwerking kga

Kga omvat een uitgebreid gamma aan afvalproducten. Remondis Industrial Services uit Herstal zorgt voor een gepaste verwerking.

Uit de meeste materialen ingezameld bij het kga worden nuttige stoffen gehaald die opnieuw ingezet worden als grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld: kwik uit tl-lampen, zilver uit fotochemicaliën en röntgenfoto's, lood uit auto-accu's, metaal uit vervallen brandblusapparaten ... 
De afvalstoffen die niet meer nuttig ingezet kunnen worden, worden verbrand in een speciale verbrandingsoven (met hogere verbrandingstemperatuur dan voor huisvuil) met energierecuperatie.