Verwerking kaarsen

Sinds 2009 zamelt vzw De Vlaspit oude kaarsen en kaarsresten in, onder andere via de recyclageparken van EcoWerf en De Kringwinkels Spit en Hageland. Het sociaal tewerkstellingsinitiatief te Scherpenheuvel maakt van deze kaarsresten nieuwe tuinkaarsen. Eerst worden onzuiverheden (bv. oude wieken) handmatig verwijderd zodat er een zuiver recyclageproduct ontstaat. Dit wordt gesmolten op een temperatuur van 65°C en vormt de basislaag van de kaars. Na het indrogen van de basislaag wordt bovenop nog een afdeklaag aangebracht.

Kaarsresten hersmelten verkleint niet enkel de afvalberg, kaarsvet leent zich ook perfect voor recyclage omdat het niets aan kwaliteit verliest tijdens het proces van smelten en hersmelten; het blijft een hoogwaardige grondstof. Bovendien is kaarsvet of paraffine een petroleumproduct, een fossiele brandstof waarvan de voorraden beperkt zijn en die dus best zuinig benut wordt. Door kaarsresten opnieuw te smelten, vermijden we gedeeltelijk de energie-intensieve productieprocessen voor nieuwe paraffine.