Verwerking huisvuil

De ophaalwagens storten het huisvuil in de stortbunkers op de site van EcoWerf in Wilsele. Een deel ervan wordt het overgeladen op grote vrachtwagens die het naar de verbrandingsinstallatie van Indaver (Beveren) brengen. Een ander deel - jaarlijks ongeveer 30.000 ton - wordt via het water vervoerd. Of anders gezegd: 2.400 vrachtwagenopleggers met elk 25 ton afval minder op de baan.

Indaver verwerkt het huisvuil thermisch met energierecuperatie. De installatie beschikt over 3 ovenlijnen. Uit de beschikbare warmte van 2 ovenlijnen wordt elektriciteit geproduceerd. De warmte van de derde ovenlijn wordt omgezet in stoom die rechtstreeks aan bedrijven geleverd wordt.

De samenstelling van de rookgassen die de schoorsteen verlaten, beantwoordt aan de strenge Europese normen. Continue metingen van de emissieparameters en dioxinebemonsteringen garanderen dat.