Verwerking autobanden

Autobanden ingezameld via de recyclageparken EcoWerf worden door Rubber Recycling Overpelt (RRO) tot ganulaten verkleind. Dit rubbergranulaat kan als grondstof gebruikt worden voor tal van toepassingen: voetbal- en hockeyvelden, speelplaatsen, asfalt, sportvloeren, schoeisel, geluids- en isolatiesystemen.