Verwerking asbestcement

Het ingezamelde asbestcement wordt afgevoerd naar Indaver in Antwerpen. Het wordt gestort op categorie I-stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen.