Sorteren voor iedereen: Anderstalige filmpjes

EcoWerf wil in samenwerking met Fost Plus, Agentschap Integratie en Inburgering en de OVAM inwoners ondersteunen om afval correct te sorteren, of beter nog, te voorkomen, zowel thuis als buitenshuis. Dit door het zo toegankelijk mogelijk maken van de info over het nut en de regels van correct sorteren.

Hoe doen we dit?

We stellen sorteervideo's ter beschikking die opgenomen zijn in het Nederlands. Om de toegankelijkheid te vergroten bij bepaalde groepen, kan de kijker bijkomend een ondertiteling kiezen uit volgend lijstje: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Roemeens, Spaans, Turks of Urdu. De verschillende acteurs weerspiegelen een zekere diversiteit, waardoor de herkenning van de potentiële kijker kan vergroten wat het effect van de boodschap versterkt. 

 

De videoreeks sorteren voor iedereen:

Je kan de juiste ondertiteling rechts onderaan selecteren bij 'instellingen'. 

Met deze video's kunnen we samen het sorteren en voorkomen van afval nog meer op ieders kaart zetten!

Meer informatie is terug te vinden op de website van OVAM