Sorteerregels herbruikbare goederen

De Kringwinkel

Herbruikbare goederen die nog in goede staat en verkoopbaar zijn, kan je gratis afgeven in De Kringwinkel in jouw buurt. Je kan ze ook gratis laten ophalen aan huis.

Tarief

Gratis

Recyclagepark

Herbruikbare goederen kan je afgeven op het recyclagepark.

Tarieven

In een aantal recyclageparken betaal je voor herbruikbare goederen een aanbiedingsretributie. Idealiter neem je het dus mee, samen met ander betalend afval. Het tarief vind je bij 'Recyclagepark' bij info voor jouw gemeente of stad.

Toegestaan

Alle voorwerpen die zich nog in goede staat bevinden en verkoopbaar zijn, zoals:

 • Kledij (textiel)
 • Meubelen
 • Speelgoed
 • Fietsen
 • Servies
 • Boeken
 • Sanitair
 • ...

Niet toegestaan

Voorwerpen die beschadigd, versleten of bevuild zijn. Bijvoorbeeld:

 • Zetels met gescheurde of ontbrekende kussens
 • Vervuild textiel
 • Herbruikbaar elektro (hergebruik enkel via De Kringwinkel, niet via recyclagepark)
 • ...

Aandachtspunten

Opgelet: elektro bedoelt voor hergebruik breng je best naar De Kringwinkel. Op het recyclagepark gaat ingezameld elektro rechtstreeks naar een verwerker voor recyclage.