Overzichtslijst besluiten

Openbaarheid van bestuur

Ingevolge artikel 466 van het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) wordt een lijst met de besluiten van de bestuursorganen gepubliceerd binnen 10 dagen op de website van de opdrachthoudende vereniging. Men kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijst zijn vermeld (via e-mail aan communicatie@ecowerf.be). Op de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt men alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. 

Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

Besluiten raad van bestuur