Opdracht en missie

EcoWerf voert voor én met haar steden en gemeenten een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat vernieuwt en vooruitdenkt om de belangen van de steden en gemeenten en hun inwoners zo goed mogelijk te dienen.

  • Haar ambitie: absolute trendsetter zijn op het vlak van afvalbeheer in Vlaanderen.
  • Een langetermijnaanpak staat voorop met investeringen in ophaalwagens, recyclageparken en verwerkingsinfrastructuur voor heel haar werkingsgebied.
  • EcoWerf heeft niet de bedoeling om winst te maken. Belangrijker is een flexibele dienstverlening, de uitvoering van een duurzaam afval– en materialenbeleid en het beperken van de milieu-impact van de activiteiten.

Lees meer in het Ondernemingsplan 2019-2024