Lidmaatschap EcoWerf

EcoWerf is lid van Interafval, Vlaco, Leuven 2030 en Maakbaar Leuven

Vlaco

Vlaco, dat overheden en bedrijven verenigt die organisch-biologisch afval verwerken, zorgt voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking. Vlaco levert  keuringsattesten af voor de verwerkte eindproducten. Martina Kinders, diensthoofd Veiligheid, milieu en kwaliteit, is bestuurslid in de raad van bestuur van  Vlaco.

Interafval

Dit samenwerkingsverband van de VVSG en de Vlaamse afvalintercommunales wil
zijn leden zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van het afvalbeleid en
als gesprekspartner fungeren voor alle betrokkenen. Jonathan De Witte, algemeen
directeur, vertegenwoordigt EcoWerf op de plenaire vergadering. Verschillende
personeelsleden zijn actief lid van verschillende werkgroepen.

Leuven 2030

In de vzw Leuven 2030 slaan de stad Leuven, KU Leuven, bedrijven, organisaties en
burgers de handen in elkaar op het vlak van energie, wonen, mobiliteit en natuur,
om de hoeveelheid CO2 die ze elke dag uitstoten, tegen het jaar 2050 te herleiden
tot nul. Farida Tierens, lid van de raad van bestuur van EcoWerf, vertegenwoordigt
EcoWerf in de raad van bestuur van Leuven 2030.

Maakbaar Leuven

Dit repairplatform ondersteunt een beweging van burgers die het herstellen van kapotte
spullen als een bijdrage zien tot een slimme en circulaire stad. De organisaties,
bedrijven en individuen die het charter van Maakbaar Leuven onderschrijven, willen
kennis, kunde en infrastructuur bundelen om meer en betere hersteloplossingen
mogelijk te maken. Op lange termijn moet dit leiden tot beter productontwerp en
meer lokale productie. EcoWerf is actief lid van de stuurgroep. Wouter Florizoone,
ondervoorzitter van EcoWerf, is lid van de raad van bestuur van Maakbaar Leuven.