Historiek

50 jaar geschiedenis

1965

10 gemeentebesturen uit de regio Leuven richten de afvalintercommunale InterLeuven op. Haar opdracht: een geïntegreerde regionale aanpak verwezenlijken die sociaal én economisch is. Dat gebeurt door de inrichting van industriële en ambachtelijke zones en van sociale verkavelingen.

1972

Interleuven gaat van start als afvalverwerker. Ze richt een breekwerf op die 16 ton afval per uur verwerkt. Op deze werf worden huisvuil en grofvuil in kleinere delen gebroken zodat ze minder volume innemen op de stortplaatsen.

1979

Interleuven start met de huis-aan-huisophaling van huisvuil en grofvuil.

1981

De eerste selectieve inzameling is een feit: Interleuven zamelt glas in via glasbollen.

1986

De bevolking en de welstand in de regio nemen toe, wat zorgt voor meer huishoudelijk afval. De eerste containerparken gaan open. Inwoners kunnen er terecht met verschillende recycleerbare afvalsoorten.

1989

Interleuven neemt de stortplaats in Pellenberg in gebruik. Ze heeft een volume van 1 miljoen m³.

1993

Interleuven start met de selectieve huis-aan-huisophaling van papier-karton en kga.

De gasontrekkingsinstallatie op de stortplaats in Pellenberg wordt opgestart. Het afgezogen stortgas drijft 2 generatoren aan voor de productie van elektriciteit.

1995

Interleuven gaat van start met de selectieve huis-aan-huisophaling van gft en pmd.

1996

De gft-inzamelingen blijken een succes en dus start Interleuven met de verwerking van gft in een eigen composteerinstallatie in Wilsele.

De stortplaats in Pellenberg sluit definitief. Het stort wordt afgedekt en komt in de nazorgfase.

2001

Om geurhinder te vermijden, wordt de narijpingsplaats van de composteerinstallatie overkapt.

2003

Oprichting afvalpreventieteam (sensibilisatieprojecten, groene lijn, opmaak afvalkalenders, organisatie demo’s thuiscomposteren ...)

Op 15 december 2003 wordt Interleuven opgesplitst (decreet d.d. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking) in 2 intergemeentelijke verenigingen: Interleuven en EcoWerf. Voortaan staat EcoWerf in voor de preventie, selectieve inzameling en verwerking van afval.

2005

EcoWerf past gedifferentieerde tarieven (DifTar) toe bij de huis-aan-huisophaling van restafval en gft in 5 gemeenten en op 3 containerparken. Hierdoor betaalt de inwoner concreet voor de hoeveelheid afval die hij aanbiedt.

2006

Uitbreiding van het DifTar-systeem naar 2 nieuwe containerparken.

Start overslag van kolken- en veegslib (na proefproject van 2 jaar).

Om de dienstverlening verder te verbeteren, worden 2 nieuwe functies gecreëerd: diensthoofd Exploitatie (coördinatie uitvoerende diensten) en Veiligheid, milieu en kwaliteit

2007

Bouw nieuwe transportsite: stelplaats voor 60 ophaalwagens, wasplaats, herstelplaats, hal voor opslag compost en een stockageplein voor containers.

2008

De 2de fase van de DifTar-ophaling gaat van start (Bekkevoort, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen).

2009

Uitbreiding DifTar naar: huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft in 6 gemeenten (Bierbeek, Kortenberg, Linter, Rotselaar, Tremelo en Zoutleeuw) (3e fase);

3 containerparken (Glabbeek, Leuven en Linter). Leuven kiest als eerste voor de elektronische identiteitskaart als toegangskaart i.p.v. een aparte toegangsbadge.

De eerste stappen voor het Mobility-project zijn gezet. Doel is de routeplanning en administratie van de Transportdienst te vereenvoudigen.

2010

Bij 50 gezinnen in Bertem vindt een proefproject plaats: EcoWerf haalt het papier-karton op in DifTar-containers. Het project krijgt een positieve evaluatie van de inwoners en de OVAM.

Uitbreiding DifTar naar containerpark van Scherpenheuvel-Zichem. Opstart DifTar huis-aan-huis in Geetbets (4e fase).

2011

Verdeling van papier-en-kartoncontainers aan alle inwoners uit Bertem om te voorkomen dat het afval wegwaait of nat wordt, en om de rug van de laders te sparen.

Einde van de nazorgfase van de stortplaats in Pellenberg.

Het Mobility-project is uitgegroeid tot een breed automatiseringsproject, waarbij niet enkel de Transportdienst, maar ook ondersteunende administratieve diensten betrokken zijn. Elke container en ophaalwagen is uitgerust met een boodcomputer, waardoor inzamelroutes en aanvullende administratieve gegevens gedigitaliseerd zijn.

2012

Provincie Vlaams-Brabant geeft EcoWerf een nieuwe milieuvergunning voor 20 jaar.

Uitbreiding van de rondleidingen voor scholen en vereningen: niet alleen in de stortbunkers en composteerinstallatie, maar ook op de transportsite.

Start verkoop voorverpakte compost, ook verkrijgbaar in alle DifTar-containerparken.

De vroegere stortplaats in Pellenberg wordt een natuurgebied. Natuurliefhebbers kunnen de fauna en flora bekijken door een houten kijkwand.

2013

Sluiting containerpark in Messelbroek. Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem kunnen voortaan terecht in het containerpark in Zichem. EcoWerf baat dan 25 containerparken uit.

Vervanging van 10 ophaalwagens door nieuwe, energiezuinigere modellen met stille, elektrische belading.

2014 

In juni-juli en september-oktober maaien alle gemeenten hun bermen en is er nood aan extra stockageruimte voor het groenafval. EcoWerf bouwt een dubbele silo om 2.000 ton maaisel te bewaren. In januari-februari wordt het uitgekuild en verwerkt tot compost.

2015 

EcoWerf breidt haar werkingsgebied uit naar Tienen, wat inspanningen vraagt op het vlak van afvalpreventie, -inzameling (40 extra ophaalrondes en extra containerpark) en -verwerking.

Uitbreiding wagenpark met 18 ophaalwagens, 5 containerwagens en 1 glaswagen. Alle nieuwe voertuigen zijn voorzien van een Euro 6-motor. 12 oudere vrachtwagens gaan uit dienst. 37% van de EcoWerf-vloot voldoet aan de Euro 6-wetgeving met strenge eisen wat betreft de uitstoot van roet en stikstofdeeltjes (NOx).

Opstart proefproject om met één ophaalwagen op één dag over de gemeentegrenzen heen afval in te zamelen: gft in Linter en Zoutleeuw en mmd in Rotselaar en Kessel-Lo.

Uitbreiding DifTar voor de huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft in Landen en Herent. 18 van de 27 gemeenten werken voortaan volgens het DifTar-systeem.

2016

Uitbreiding van het DifTar-systeem voor de huis-aan-huisinzameling van huisvuil, gft en grofvuil in Scherpenheuvel-Zichem, Oud-Heverlee en Huldenberg.

Opstart proefproject waarbij EcoWerf gedurende 6 weken het huishoudelijk afval over water vervoert van Wilsele naar Indaver in Doel.

Inwoners kunnen met hun harde en zachte plastics voortaan terecht op alle containerparken van EcoWerf.

Door plastics te recycleren in plaats van te verbranden, stoot EcoWerf per jaar 12% minder CO2 uit. In absolute cijfers gaat het om 2.219 ton CO2. Er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig om opnieuw harde plastics te produceren, wat neerkomt om een vermindering van 7.500 ton CO2-uitstoot.

Vanaf juli kunnen inwoners met harde en zachte plastics terecht op alle containerparken in het EcoWerf-werkingsgebied. Door deze plastics te recycleren, stoot EcoWerf 12% minder CO2 uit bij de verbranding van het restafval, oftewel 2.219 ton CO2 per jaar. Bovendien zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig om harde plastics te produceren, wat jaarlijks 7.500 ton CO2-uitstoot minder betekent.

2017

Definitieve start vervoerrestafval over het water. Op jaarbasis bespaart dit 2.4000 vrachtwagenritten in Vlaams-Brabant. De mobiliteit gaat erop vooruit en de koolstofvoetafdruk van EcoWerf wordt kleiner.