Afvalophaling tijdens winterweer

  • 4 januari 2021

Met dit strenge winterweer kan de weg, het fiets- en het voetpad gevaarlijk glad zijn. Om te vermijden dat onze collega’s uitglijden, maak je de stoep best sneeuw- en ijsvrij. Bied je afval duidelijk zichtbaar aan zet je container met de handgreep naar de straatkant. Zo kunnen wij gemakkelijker en zonder ongevallen alle afval ophalen.

Vermijd vastgevroren afval

Winterse temperaturen die ’s nachts maar ook overdag onder het vriespunt zakken, kunnen ervoor zorgen dat je huisvuil of gft aan de container vastvriest. Met deze tips vermijd je vastgevroren afval:

  • Zet  je container pas ’s ochtends voor 07.00 uur buiten. 
  • Zorg dat de klep van de container niet aanvriest.
  • Maak het (aagevroren) afval los.
  • Bewaar je afvalcontainer, indien mogelijk, binnen (bv. in de garage) of op een windluwe plaats. 
  • Gebruik bij vriesweer laagjes krantenpapier in de gft-container en laat vochtig keukenafval eerst even drogen. 
  • Maak ‘s ochtends voor de lediging het afval los.

Afval niet meegenomen? 

Werd je afval niet meegenomen wegens de slechte weersomstandigen. Neem het afval dan opnieuw binnen en het zet het bij de volgende ophaling opnieuw buiten. Neem contact met EcoWerf als je extra zakken naast je container wil aanbieden.