Aandachtspunten grootafnemers compost

Aandachtspunten

Particulieren en professionelen die meer dan 3.500 kg compost afhalen bij EcoWerf moeten rekening houden met volgende aandachtspunten:

 • Wens je 3.500 kg of meer af te halen, dan ben je verplicht om minstens 1 dag op voorhand een bestelling te plaatsen: 
 • Het gebruik van compost op cultuurgronden is gereglementeerd volgens het Vlaamse mestactieplan MAPII. Als je een mestbanknummer hebt, dan ben je verplicht dat te melden bij je bestelling.
 • EcoWerf is een erkend mestvervoerder.
  • Ze zorgt voor de volledige administratie van het transport, tenzij de afnemer zelf een erkend mestvervoerder is: voor elk transport boven 3.500 kg (van boeren, grondmengers of particulieren) stelt EcoWerf een mestafzetdocument op via het Mest Transport Internet Loket (MTIL).
  • EcoWerf zorgt ook voor de voor- en namelding van het transport.
  • Elk mestafzetdocument moet ondertekend worden door de aanbieder (EcoWerf), de erkende mestvervoerder en afnemer.
  • Landbouwers, tuinaannemers en andere afnemers die een erkend transporteur zijn kunnen zelf compost afhalen, zodra EcoWerf die erkenning ontvangen heeft.