naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Info voor gemeenten

Info voor gemeenten

Elektronische nieuwsbrief

EcoWerf wil haar gemeentevennoten zo goed mogelijk informeren. Daarom verspreidt EcoWerf een elektronische nieuwsbrief voor burgemeesters, schepenen, raadsleden, secretarissen, financieel beheerders, milieuambtenaren, duurzaamheidsambtenaren en communicatieambtenaren van de 27 gemeenten waar EcoWerf de uitvoering van het afval- en materialenbeheer voor haar rekening neemt. Uiteraard ook bestemd voor onze personeelsleden en leden van Directiecomité, Raad van Bestuur en Algemene vergadering. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks, behalve in de zomer. Hij geeft de laatste nieuwtjes over onze werking, onze dienstverlening, projecten, evenementen en campagnes. In elke nieuwsbrief zit wel iets dat voor elk van jou relevant is, dus houd hem elke maand in het oog. En wat handig is, alle documenten waar we naar linken, kan je hieronder altijd terugvinden.

Verschenen artikels

Onthaaldagen nieuwe schepencolleges - Februari 2019

EcoWerf voert voor én met haar gemeenten een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat telkens opnieuw vernieuwt en vooruitdenkt om zo de belangen van de gemeenten en hun inwoners zo goed mogelijk te dienen. De schepenen en burgemeesters beginnen aan een nieuwe beleidsperiode, vele nieuwe leden van de schepencolleges zullen zich moeten inwerken. Daarom organiseerde EcoWerf eind februari 3 onthaaldagen, waarop we hen informeerden, luisterden naar hun suggesties en verwachtingen, en persoonlijke contacten met onze medewerkers mogelijk maakten. Ze kregen ook een rondleiding op de site en bezochten de composteerinstallatie van EcoWerf.

Infodag compost voor groendiensten - Februari 2019

Op 22 februari kwamen medewerkers van gemeentelijke groendiensten langs bij EcoWerf. Tijdens een interactieve voormiddag kregen ze informatie over de verwerking van gft tot compost. Vlaco kwam toelichten waarom en hoe ze compost concreet kunnen gebruiken in openbaar groen. Als afsluiter kregen ze een rondleiding in de composteerinstallatie.

Compost is dé bodemverbeteraar bij uitstek: compost brengt structuur en evenwicht in de bodem, wat zorgt voor een goede waterhuishouding, beschermt tegen ziektes en bodemerosie voorkomt. Compost van EcoWerf is gemaakt van organisch materiaal van een diverse oorsprong, waardoor verschillende bodemorganismen aangetrokken worden. Gemeenten kunnen jaarlijks gratis 3 vrachten van 10 ton compost bij EcoWerf bestellen.

Meer informatie over compost vind je op de website van Vlaco

Ondersteuning Tuinkracht - Februari 2019

De komende maanden geeft Jan Godemont van het project Tuinkracht beknopte compostlessen in Scherpenheuvel-Zichem, Oud-Heverlee, Haacht en Leuven. Hij is met zijn stand 'Leve de tuin' ook aanwezig op enkele evenementen: de Lenteplantenbeurs in de Tuinen van Hoegaarden, de Plantenbeurs van De Radijs in Oud-Heverlee en het tuinevenement De Grimde in Tienen.

Tuinkracht is een samenwerking tussen EcoWerf, 4 andere afvalintercommunales en de provincie Vlaams-Brabant. De agenda zit behoorlijk vol, maar indien jouw gemeente nog een activiteit wenst te organiseren, dan kan dit nog op zaterdag 11 mei of als avondactiviteit op dinsdag 14 mei, donderdag 16 mei, dinsdag 28 mei of donderdag 30 mei. Indien interesse kan de gemeente contact opnemen met de Communicatiedienst van EcoWerf.

Gouden prijs voor filmpjes kringlooptuineren - Februari 2019

Maandag 18 februari kaapte EcoWerf de eerste prijs weg bij de verkiezing van Vlaco van meest vernieuwende en waardevolle projecten en initiatieven van 20 jaar thuiskringlopen. Uit 17 inzendingen verkozen de deelnemers van het evenement onze filmpjes op een gedeelde eerste plaats.

De filmpjes werden gemaakt in de pastorietuin van Wakkerzeel (Haacht) en in de Tuinen van Hoegaarden. Ze zijn een samenwerking van Tuinkracht, de intercommunales EcoWerf, Interza, Interrand, Incovo en Intradura, de provincie Vlaams-Brabant en vrijwilligers van de vereniging van biologische hobbytuinders De Radijs uit Oud-Heverlee. Er bestaan ondertussen 7 filmpjes 'Composteren: basisbegrippen', 'Composteren in bakken', 'Composteren in een vat', 'Compostgebruik', 'Zo maak je een vlechtwerk', 'Zo maak je een takkenwal' en 'Herfstbladeren, grondstof voor de tuin'.

Alle filmpjes staan op ons YouTube-kanaal

Lenteschoonmaak 2019 - Februari 2019

Mooimakers organiseert ook dit jaar de grote Lenteschoonmaak: van 16 tot 31 maart worden in heel wat gemeenten zwerfvuilopruimacties georganiseerd. Enkele onder hen leenden bij EcoWerf materiaal uit om hun actie visueel te ondersteunen of ontleenden prikkers, handschoenen en hesjes. Wanneer het om beperkte hoeveelheden gaat, kunnen gemeenten deze laatste ook gratis bestellen bij Mooimakers.

Meer informatie over de Lenteschoonmaak vind je op de website van Mooimakers

Hier begint de zee

Om aandacht te vragen voor watervervuiling door zwerfvuil, bracht EcoWerf op haar site aan de rioolputjes de slogan aan 'Hier begint de zee'.

Het sjabloon en een spuitbus verf kan je aanvragen via de webshop van Mooimakers

Huishoudelijk afval mag in onze regio alleen door EcoWerf worden ingezameld - januari 2019

De gemeenten die aangesloten zijn bij EcoWerf hebben hun afvalbeheer in beheersoverdracht overgedragen aan EcoWerf voor een periode van 18 jaar. Hierdoor is EcoWerf de enige afvalophaler die gemachtigd is om huishoudelijk afval, of met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval, in te zamelen. Andere inzamelinitiatieven kunnen zorgen voor overlast of onveilige toestanden en ondermijnen de dienstverlening. Daarom is afvalinzameling van huishoudelijk afval door privébedrijven illegaal.

EcoWerf heeft de privébedrijven die huishoudelijk afval inzamelen in onze regio aangeschreven en de gemeenten een voorbeeldbrief bezorgd om de syndici van appartementsgebouwen aan te schrijven. EcoWerf bezorgde ook een voorbeeldartikel waarmee de gemeenten hun inwoners op de hoogte kunnen stellen en hen kunnen wijzen op hun plicht om huishoudelijk afval dat in 2018 door een privébedrijf werd ingezameld, aan de gemeente te rapporteren (verplicht door Vlarema 6).

Lees meer

Nieuwe statuten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad - januari 2019

In navolging van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, stelde EcoWerf haar nieuwe statuten op. Deze werden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 21 november 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in januari 2019.

In deze statuten worden ook de 3 nieuwe bestuursraden en hun samenstelling omschreven. In de algemene vergadering, die minstens 2 keer per jaar samenkomt, zetelt 1 gemeenteraadslid van elke gemeente. De raad van bestuur werd beperkt tot 15 leden. Aangezien EcoWerf 27 leden telt, zijn er clusters van gemeenten samengesteld. Gemeenten in een cluster duiden samen 1 bestuurder aan die hun gemeente vertegenwoordigt in de raad van bestuur die om de 3 weken samenkomt. Tot slot is er nog een algemeen comité dat 4 maal per jaar zal samenkomen. Hierin zijn de schepenen van Omgeving van alle gemeentevennoten vertegenwoordigd.

Raadpleeg hier de gecoördineerde statuten voor EcoWerf

Nieuwe gft-sorteerregels - januari 2019

Sinds 1 januari is ook keukenafval toegelaten in de gft-container. De verwerkingsmogelijkheden voor organisch afval zijn immers veranderd en uit onderzoek blijkt bovendien dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijke bijproducten.

Voortaan mogen deze afvalstoffen dus bij het gft: keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig), vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mossel- en oesterschelpen), vaste zuivelproducten (zoals kaas), eieren, eierschalen, mest van kleine huisdieren (bv. cavia’s en konijnen).

Theezakjes en koffiepads daarentegen mogen niet meer bij het gft, omdat ze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters zijn wel nog toegelaten. Voor thuiscompostering blijven de sorteerregels ongewijzigd.

EcoWerf werkte mee aan korte filmpjes van Vlaco waarin de nieuwe regels uitgelegd worden.

Lees meer en bekijk de spotjes

Integraal milieujaarverslag en afvalstoffenenquête - januari 2019

De jaarlijkse rapportage van de afvalstromen aan de overheid komt er weer aan en omvat dit jaar vaak 2 rapporten voor EcoWerf-gemeenten.

Het eerste is de online afvalstoffenenquête van huishoudelijke afvalstromen voor de OVAM. In deze enquête worden de huishoudelijke afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsafvalstromen gerapporteerd die via het recyclagepark of de huis-aan-huisophaling worden ingezameld. EcoWerf zal dit voor de gemeenten voorbereiden. Begin februari ontvangt de gemeente hierover een brief van OVAM. De gemeente moet de enquête indienen vóór 1 april.

Een tweede verplichte rapportering is het Integraal milieujaarverslag (IMJV). Dit jaar is er een uitgebreidere selectie en staan verschillende EcoWerf-gemeenten op de lijst. Het gaat hier steeds om aparte sites: gemeentehuis, groendienst, sporthal, scholen ... De gemeente ontvangt hierover brief van het departement Omgeving eind januari. Binnen het IMJV moet de geselecteerde site een identificatieluik, een deel afvalstoffen en misschien ook een deel grondstoffen invullen vóór 15 maart. EcoWerf zal het luik afvalstromen ook voor de gemeenten voorbereiden en hulp bieden indien gewenst. In het IMJV moeten de bedrijfsafvalstoffen gemeld worden als ze niet worden ingezameld via het huishoudelijk circuit.

Campagne glasbollen - januari 2019

Sluikstorten aan de glasbollen, het blijft een actueel probleem. Daarom werkte EcoWerf samen met Fost Plus en andere afvalintercommunales een communicatiecampagne uit, bestaande uit 4 spotjes en wobblers voor op de glasbollen. EcoWerf verspreidt de spotjes via de sociale media en laat ze de komende weken uitzenden op ROB-tv. De campagne wordt volledig gefinancierd door Fost Plus.

In 2017 zamelde EcoWerf 10.925 ton wit en gekleurd glas in, in 2018 steeg dit naar 12.654 ton. Het ingezamelde sluikstort dat EcoWerf wekelijks inzamelde, daalde met 10%: van 172 ton in 2017 naar 158 ton in 2018. De inspanningen om zwerfvuil aan de glasbollen te verminderen, beginnen dus hun vruchten af te werpen: EcoWerf kuist de glasbolsites wekelijks op, plaatst ondergrondse glasbollen waar nodig, houdt communicatiecampagnes (o.a. 'De glasbol ziet u'). In 6 gemeenten plaatsen we camera's aan de glasbollen (Bekkevoort, Boortmeerbeek, Holsbeek, Tienen, Scherpenheuvel-Zichem en Leuven). Hiermee werden al 35 sluikstorters betrapt.

1 DifTar-rekeningnummer: een succes - januari 2019

Sinds 1 januari 2018 nam EcoWerf 1 centraal DifTar-rekeningnummer in gebruik. Daarop storten de inwoners de contantbelasting van de huis-aan-huisophaling. Na 1 jaar betaalt 99% van de inwoners op deze rekening. De inwoners die nog op de oude scharnierrekening van hun gemeente betalen (1%) worden hierover aangeschreven.

Dankzij deze centrale rekening werd het mogelijk om met de DifTar-rekening te betalen op het recyclagepark. 30% van de inwoners maakt hier ondertussen gebruik van. De overige 70 % betaalt met Bancontact. In gemeenten waar de ophaling aan huis via DifTar verloopt, betaalt 50 % in het recyclagepark met de DifTar-rekening. Dankzij het centrale rekeningnummer kan EcoWerf het betaalcomfort van de inwoners verder verhogen, namelijk door betalen via domiciliëring en/of via een digitaal platform mogelijk te maken. Hiervoor gaat in juli-augustus 2019 een pilootproject met interne klanten door.

Onze inwoners sorteerkampioen van Vlaanderen - december 2018

De hoeveelheid huishoudelijk afval in Vlaanderen zet zijn dalende trend voort. De Vlaming produceert 469 kg/inwoner, waarvan 69% selectief ingezameld wordt. 145 kg/inwoner is restafval dat thermisch wordt verwerkt met energierecuperatie. De inwoners van onze gemeenten scoren met 92 kg/inwoner restafval dus veel beter en zijn zo de topsorteerders van Vlaanderen.

Lees meer

Duurzaamheidsverslag Interafval - december 2018

Interafval stelde voor het eerst een Duurzaamheidsverslag op voor haar leden. Ook EcoWerf nam deel aan de duurzaamheidsenquête en stelde de nodige gegevens ter beschikking. Voor de mooie foto's die het verslag visueel ondersteunen, deed Interafval beroep op onze trotse medewerkers. Met het verslag beoogt Interafval de bijdragen van intercommunales aan een duurzame samenleving beter kenbaar te maken bij het brede publiek. Het verslag zal tweejaarlijks verschijnen.

Lees hier het Duurzaamheidsverslag 2017 van Interafval

Code van goed bestuur - december 2018

EcoWerf stelde een Code van goed bestuur op, in navolging van artikel 434 §5 van het Decreet Lokaal Bestuur (22 december 2017). In deze code legt EcoWerf duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van bestuur toe. De bestuurder handelt in het belang van de organisatie, is bekwaam en beschikbaar, handelt op een ethische wijze en respecteert de wettelijke bepalingen en afspraken. De bestuurder koppelt terug aan de gemeentevennoten en de verenigingen die hij vertegenwoordigt.

Lees de Code van goed bestuur

Sluikstorters beboet met 200 euro - december 2018

Het project ‘Camera’s bij glasbollen’ loopt volop in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Holsbeek en Tienen. EcoWerf stelde 21 bestuurlijke verslagen op die na identificatie door de politie en tussenkomst van de sanctionerend ambtenaar al geleid hebben tot 17 GAS-boetes. Bovenop de boete van 80 euro, dient de sluikstorter 120 euro opruimkosten te betalen. We stellen bovendien vast dat de media-aandacht voor de camera’s een afschrikeffect heeft en leidt tot minder verontreiniging op de glasbolsites. In 2019 komen ook Leuven en Boortmeerbeek aan de beurt.

Onze medewerkers staan voor je klaar - december 2018

Een vraag, opmerking of melding over onze dienstverlening? Met de handige lijst in bijlage weet je meteen wie te contacteren. Inwoners kunnen met vragen of meldingen gratis bellen naar EcoWerf via de groene lijn 0800/97 0 97 of mailen naar info@ecowerf.be. Zo komen ze terecht bij het Klantenonthaal, waar alles centraal geregistreerd en opgevolgd wordt.

Raadpleeg hier de lijst met contactpersonen bij EcoWerf

Transparantie over afvalkosten voor gemeenten - november 2018 

De facturatie van de activiteiten van EcoWerf in haar gemeenten – recyclageparken, afvalpreventie, huis-aan-huisophaling en gemeentelijke diensten – kan een kluwen lijken. EcoWerf wil gemeenten transparantie bieden en ze helpen de kosten voor het duurzaam afvalbeheer in hun gemeente goed te plannen. Begin oktober heeft EcoWerf, via e-mail, haar afvalbegroting 2019 bezorgd aan de milieuambtenaren, de financiële beheerders en vertegenwoordigers in de raad van bestuur van haar gemeenten. Ze biedt zo een schatting van alle inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Gemeenten kunnen deze schatting gebruiken voor de opstelling van de gemeentelijke begroting 2019 en het meerjarenplan.

Respect zit in de kleine dingen - november 2018

Van 19 tot 23 november is het Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Afval correct buitenzetten of aanbieden op het recyclagepark is een kleine moeite. Maar voor de afvalophalers en recyclageparkwachters is het een wereld van verschil. Door afval correct aan te bieden zorgen we voor hun veiligheid, vermijden we zwerfvuil en kan de ophaling of het bezoek aan het recyclagepark vlot verlopen. EcoWerf leverde stickervellen aan alle gemeente- of stadhuizen om aan het onthaal van het gemeente- of stadhuis te leggen. Gemeenten voeren mee campagne op de gemeentelijke infokanalen voor de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Libelle-lezers ontvingen een stickervel in hun magazine. De Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter is een initiatief van EcoWerf en alle afvalintercommunales, Interafval, VVSG, OVAM en Fost Plus. De campagne is intussen toe aan haar derde editie. De campagne wordt gevoerd op radio 2, studio Brussel en sociale mediakanalen. In het Kringloopnieuws hebben we onze ophalers en parkwachters aan het woord gelaten: ze hebben concrete tips gegeven voor onze inwoners.

Alle info op houhetnet.be

Compost voor groendiensten - november 2018

Op 26 november organiseert EcoWerf op haar site te Leuven een infomoment voor medewerkers van gemeentelijke groendiensten en milieuambtenaren. We willen onze gemeenten informeren waarom en hoe compost gebruiken in openbaar groen.

Wat zijn de troeven van compost? Compost is een bodemverbeteraar met een hoog stabiel organische stofgehalte en bevat nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. Compost brengt meer structuur in de bodem en helpt om de bodem doorlaatbaar te houden voor water én zo bodemerosie te voorkomen. Het organisch materiaal in compost is van verschillende oorsprong (bladeren, grasmaaisel, takjes, fruit …) waardoor ook verschillende bodemorganismen aangetrokken en gevoed worden. Compost beschermt tegen ziektes: een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt ervoor dat schadelijke organismen zoals aaltjes of sommige ziekten niet de overhand krijgen. Compost brengt evenwicht in de bodem (-structuur en -leven) waardoor planten en teeltgoed in gezonde omstandigheden kunnen groeien.

Afvalkalender 2019 - november 2018 

In december valt de nieuwe afvalkalender voor 2019 in de bus. Naast de ophaaldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie, handige tips en gemeentelijke informatie. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de inwoners de afvalkalender bijhouden en gebruiken. Ook de gratis app Recycle! bevat vanaf midden december alle nieuwe ophaaldagen voor 2019. Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze aanvragen via de gemeente. EcoWerf levert extra kalenders midden december op haar gemeente- en stadhuizen.

Download de app

Online leren composteren - november 2018 

Composteren in een vat of bak, wat composteer je beter niet en hoe zet je een composthoop om? Hoe maak je een mooie takkenwal en met welk snoeihout maak je een stevig vlechtwerk? Leren composteren kan nu ook online met de filmpjes die EcoWerf maakte i.s.m. Tuinkracht (projectcoördinator Jan Godemont) en vrijwilligers van de vereniging van biologische hobbytuinders De Radijs uit Oud-Heverlee. Filmpjes kunnen gedeeld worden op de sociale mediakanalen van de gemeente. Ze staan op de YouTube-pagina van EcoWerf.

Een snelcursus composteren of kringlooptuinieren organiseren in jouw gemeente? Stuur een e-mail naar afvalpreventie@ecowerf.be en wij zorgen ervoor.

Bekijk hier de filmpjes

Verlenging van EcoWerf in je beleidsnota - september 2018

In 2021 nemen de 27 gemeenten van EcoWerf de belangrijke beslissing om het contract met EcoWerf al dan niet te verlengen. Kiezen voor verlenging, is kiezen voor een duurzaam afvalbeheer met én voor gemeenten. EcoWerf heeft een memorandum opgesteld voor de politieke partijen van haar gemeenten. Daarin geven we aan op welke manier wij als intercommunale samen met de gemeenten een duurzaam afvalbeleid mogelijk maken. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan de verlenging van EcoWerf best een plaats krijgen in je bestuursakkoord en beleidsnota. Die kunnen dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Lees het volledige memorandum

Bereken je voetafdrukwinst via compost of digestaat - september 2018

Vlaco heeft een app ontwikkeld om de voetafdrukwinst van compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten. Vanaf midden oktober kan je de app gratis raadplegen op de website van Vlaco. Vooral voor overheden is de nieuwe tool interessant. Zo kan je immers aantonen in welke mate het gebruik van compost en digestaat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Om je een idee te geven: een gemeente die jaarlijks 30 ton gft-compost gebruikt, zorgt voor een vermindering van ongeveer 38 ton CO2-equivalenten. Bereken hier jouw voetafdrukwinst

Subsidies om asbest te verwijderen - september 2018

De Vlaamse overheid biedt dit jaar eenmalig extra ondersteuning om asbest te verwijderen. De ondersteuning per gemeente of stad bedraagt minimum 20.000 euro en wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de gebiedsoppervlakte. Het aanbod kadert binnen het project 'Asbestveilig Vlaanderen'. De subsidie kan je inzetten voor een van deze acties:

 • de financiering van de inzamelkost van asbestcement op de recyclageparken van EcoWerf.
 • de financiering van het niet-gesubsidieerde saldo bij goedgekeurde asbestafbouwprojecten.

OVAM verwacht alle aanvragen, bekrachtigd door het Schepencollege (of de gemeenteraad, afhankelijk van de gemeente). Gemeenten en steden die de deadline van 1/10/2018 niet gehaald hebben, kunnen uitstel vragen.

Lees meer over het asbestafbouwbeleid

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - september 2018

Van 19 tot 23 november is het Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Naar aanleiding van die campagne levert EcoWerf stickers bij alle gemeenten en steden. Ze zijn bedoeld voor inwoners, die ze op hun afvalzak of -container kunnen kleven om zo hun respect te tonen.

Afval correct buiten zetten of aanbieden op het recyclagepark is een kleine moeite. Maar voor de afvalophalers en recyclageparkwachters is het een wereld van verschil. Door het correct aan te bieden zorg je voor hun veiligheid, vermijd je zwerfvuil en kan de ophaling of het bezoek aan het recyclagepark vlot verlopen.

De Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter is een initiatief van Interafval, VVSG, OVAM, Fost Plus en alle afvalintercommunales. De campagne is intussen toe aan haar derde editie.

Respect zit hem in de kleine dingen #HouHetNet

EcoWerf start met nieuwe gft-regels vanaf 1 januari 2019 - september 2018

EcoWerf breidt vanaf 1 januari de sorteerregels voor gft-afval uit met keukenafval. Die uitbreiding is mogelijk, omdat de verwerkingsmogelijkheden voor organisch afval zijn veranderd. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijke bijproducten.

Deze afstoffen mogen vanaf 2019 bij het gft:

 • keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig)
 • vlees- en visresten
 • schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mossel- en oesterschelpen)
 • vaste zuivelproducten (zoals kaas)
 • eieren, eierschalen
 • mest van kleine huisdieren (bv. cavia’s en konijnen)

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Ook voor thuiscompostering blijven de bestaande sorteerregels overeind.

Wat mag vanaf 1/09/2019 wel en niet in de gft-container?

Resultaten perceptieonderzoek EcoWerf - juni 2018

M.A.S, Market Analysis & Synthesis, heeft in opdracht van Interafval via een online enquête een representatief perceptieonderzoek uitgevoerd bij 2.000 inwoners in Vlaanderen. EcoWerf heeft als uitbreiding een onderzoek laten uitvoeren in haar regio. In de studie voor EcoWerf werd ook nagegaan welke kanalen het meest worden gebruikt om informatie te krijgen over afval. Enkele bevindingen:

 • De analoge media blijken de favoriete media van respondenten te zijn om geïnformeerd te worden over de inzameling aan huis en op het recyclagepark. De afvalkalender is daarbij met 92% het topresultaat. Ook de gemeentelijke infobladen en het Kringloopnieuws scoren hoog.
 • 88% van de respondenten geeft 7/10 of meer voor de dienstverlening aan huis.
 • 75% van de respondenten geeft een score van 7/10 voor de inzameling op recyclageparken. Daar is men vooral tevreden van de dienstverlening van het personeel.
 • 8/10 respondenten vindt dat EcoWerf dienstverlening op de eerste plaats zet.

Bekijk de resultaten van het perceptieonderzoek (MAS)

Onze medewerkers helpen je graag - juni 2018

Inwoners kunnen met vragen of meldingen gratis bellen naar EcoWerf via de groene lijn 0800/97 0 97 of mailen naar info@ecowerf.be. Zo komen ze terecht bij het Klantenonthaal, waar alles centraal geregistreerd en opgevolgd wordt.

Als vennoot heb je uitgebreidere contacten met verschillende diensten van EcoWerf. Dan is het handig om met je vraag, suggestie of opmerking rechtstreeks bij de betrokken EcoWerf-medewerker terecht te komen. Deze lijst kan je opvragen bij EcoWerf.

Vlarema breidt selectieve inzameling uit voor gemeentelijke diensten - juni 2018

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) is veranderd. De veranderingen zijn sinds 5 maart 2018 van kracht, tenzij anders vermeld in het wijzigingsbesluit. De belangrijkste aanpassing is het verplicht selectief inzamelen van 3 nieuwe fracties: recycleerbare harde kunststoffen, piepschuim en folies door bedrijven en gemeenten. Zij zijn verplicht om een contract af te sluiten met hun afvalinzamelaar waarin deze fracties en hun inzamelwijze duidelijk vermeld staan. Gemeenten kunnen hun contract met EcoWerf laten aanpassen via diftar@ecowerf.be.  

Kwaliteit EcoWerf-compost bevestigd - juni 2018

Vlaco-label verlengd

De Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco) doet de kwaliteitscontrole bij bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verwerken tot grondstoffen in of als meststof of bodemverbeterend middel. Deze kwaliteitscontrole is wettelijk verplicht en resulteert in een keuringsattest. Daarnaast kan de compostproducent, zoals EcoWerf, zich vrijwillig engageren om strengere normen te behalen. Bovendien volgt Vlaco het composteringsproces dan intensiever op, neemt meer staalnames en houdt meer administratieve controles. Ook dit jaar heeft de EcoWerf-compost dit extra Vlaco-kwaliteitslabel bekomen.

Audit FAVV goed verlopen

Elke compostverhandelaar moet voldoen aan het KB 'Handel in meststoffen, potgrond en bodemverbeteraars'. Compost behoort tot het begin en einde van onze voedselketen. Daarom voert het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) jaarlijks onverwachts controles uit op het composteringsproces om zo de veiligheid van onze voedselketen te garanderen. Er wordt onder andere gecontroleerd of de compost gehygiëniseerd is, de koper voldoende info over de samenstelling meekrijgt en de wetgeving (procedures) gerespecteerd wordt.

Focuspunten van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodembeleid - juni 2018

Het Vlaamse afvalbeleid dankt haar plaats aan de Europese top voor een groot deel aan de intense samenwerking tussen de OVAM en de Vlaamse steden, gemeenten en afvalintercommunales. Het afval- en sorteerbeleid resulteerde in een duurzaam materialenbeleid dat we ook in de toekomst samen moeten vormgeven. Met de lokale verkiezingen in aantocht, brengt de OVAM graag de focuspunten van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen en bodembeleid onder de aandacht. Hiermee kunnen we samen een aantal belangrijke stappen voorwaarts zetten naar een properder en meer circulair Vlaanderen.

Lees 'Focuspunten van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodembeleid (OVAM)'

Buxusafval naar recyclagepark - mei 2018

Momenteel kampt meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars met schade veroorzaakt door de rupsen van de buxusmot. Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing is de buxusmot onder controle te houden. Als de schade te ver gevorderd is, dient de aangetaste struik te worden afgevoerd. Deze buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie. Daarom geeft EcoWerf, in samenspraak met Vlaco, volgende aanbevelingen: - Enkel verwerking in een professionele composteringsinstallatie biedt garantie voor het afdoden van eitjes/rupsen/motten. Daarom geven inwoners kleine hoeveelheden best mee in de gft-container of brengen ze de overblijfselen naar het recyclagepark (kleine hoeveelheden: ‘Gras en bladeren’; grote stukken of hoeveelheden: ‘Snoeihout’) - Vervoer het buxusafval bij voorkeur afgedekt naar het recyclagepark om onderweg verspreiding te vermijden. Belangrijk: afdekmateriaal of zakken mogen niet bij het groenafval terecht komen.

Inwoners mogen verhakseld snoeihout niet meer meenemen

Inwoners konden verhakseld hout als mulchmateriaal meenemen op de recyclageparken. Om de verdere verspreiding van de buxusmot tegen te gaan, is dit niet meer mogelijk.

Lees het volledige artikel op onze website

Handhavingsweek Zwerfvuil en sluikstorten - mei 2018

Ook dit jaar organiseert Mooimakers in samenwerking met de provincies en afvalintercommunales, waaronder EcoWerf, een Handhavingsweek Zwerfvuil en sluikstorten van 17 tot 23 september.

Briefingsmoment 5 juni

De Handhavingsweek wordt toegelicht op een briefingsmoment in het Provinciehuis van Leuven op dinsdag 5 juni 2018. Doelgroep: alle personeelsleden van de gemeente met handhavende bevoegdheid (GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, lokale toezichthouders, bijzondere veldwachters en politie). Deelname is gratis en houdt geen verplichte deelname aan de Handhavingsweek in. Inschrijven is wel verplicht: volledig programma en inschrijving

Communicatietrainingen 22 juni en 4 september

Ook dit jaar zijn er communicatietrainingen voorzien voor mensen op het terrein (politie, stadswachten, gemeentelijke medewerkers, terreinbeheerders ...). Een opleidingsdag die hen helpt om in gesprek te gaan met mensen die foutief gedrag vertonen en om hen te sensibiliseren.

We voorzien 2 gratis vormingen bij EcoWerf (Leuven), inschrijven is verplicht: vrijdag 22 juni of dinsdag 4 september

Open brief statiegeld - mei 2018

EcoWerf heeft haar 27 gemeentevennoten individueel bevraagd naar hun standpunt over statiegeld op blikjes en flesjes en hieruit blijkt dat een grote meerderheid voor de invoering van statiegeld is, op 2 voorwaarden:

 • De Vlaamse overheid moet garanderen dat het overige pmd-afval en de zachte plastics nog steeds huis-aan-huis zullen worden opgehaald en dit zonder meerkost voor de gemeenten.
 • De invoering van statiegeld moet een haalbare kaart zijn voor de betrokken handelaars die voor inzamelpunten moeten zorgen.

EcoWerf maakte dit standpunt bekend aan het kabinet van minister Joke Schauvliege: lees de brief

Project RePaint verlengd - mei 2018

EcoWerf startte in oktober 2017 met een proefproject om herbruikbare verf op 6 recyclageparken in te zamelen voor hergebruik. Het project loopt i.s.m. De Kringwinkels SPIT en Hageland en krijgt de financiële steun van OVAM. Uit een gelijkaardig project bij afvalintercommunale IOK blijkt nu dat er tijdens de zomermaanden meer wordt ingezameld. Daarom verlengt EcoWerf het project tot 30 september 2018. Daarna wordt het geëvalueerd.

Meer info over de het project

Recyclagepark Glabbeek vernieuwd - mei 2018

Begin mei ging het vernieuwde recyclagepark in Glabbeek open. In het kader van het asbestafbouwplan van de gemeente Glabbeek werd de oude loods met afdak in asbestcement afgebroken. EcoWerf maakte van de gelegenheid gebruik om een volledig nieuw recyclagepark in openlucht te realiseren met volgende troeven: een vlottere circulatie, de mogelijkheid tot tussenwegingen met 1 eindafrekening en een extra betaalmogelijkheid via de DifTar-rekening.

De investeringen kaderen in ons Masterplan Recyclageparken. Momenteel hebben de inwoners van 12 gemeenten toegang tot 11 DifTar-gewichtsparken. Het recyclagepark van Glabbeek is hier een van. Dankzij dit Masterplan zal elke inwoner op termijn terechtkunnen in een recyclagepark op maximaal 10 minuten rijden.

Meer informatie over het recyclagepark in Glabbeek

Promotie compost in zakken - april 2018

In mei promoten EcoWerf en Vlaco de verkoop van voorverpakte compost op de DifTar-recyclageparken. De lente is immers het ideale moment om de tuin een vitamineboost te geven en Vlaco-compost van EcoWerf is hiervoor uitermate geschikt! Wie deze maand compost in zakken aankoopt op het park, ontvangt gratis een paar tuinhandschoenen van Vlaco en EcoWerf. De actie werd ook aangekondigd in ons Kringloopnieuws.

Meer informatie over de actie

Kringloopactiviteiten - april 2018

9 en 10 juni is het Kringloopweekend van Vlaco. EcoWerf en heel wat van onze gemeenten organiseren in het kader hiervan kringloopactiviteiten. Maar ook in de maanden ervoor en -na leeft de kringloop. EcoWerf bundelde deze activiteiten in een handig overzicht en publiceerde ze in het Kringloopnieuws en op haar website.

Volledige agenda kringloopactiviteiten

Een greep uit onze realisaties in 2017 - april 2018

EcoWerf zat niet stil in 2017. Er werd verder geïnvesteerd in het Masterplan Recyclageparken met de omvorming van het recyclagepark in Landen tot modern DifTar-gewichtspark met verzonken containers. Respect voor de parkwachters stond in de kijker. En er werden heel wat belangrijke voorbereidingen getroffen om 2018 goed in te zetten: we zaten in de laatste lijn naar het transport van huisvuil over water; de Transportdienst hertekende de kaarten om de duo-ophaling van huisvuil en gft in bepaalde straten van landelijke DifTar-gemeenten mogelijk te maken; met man en macht gaven we vorm aan de huis-aan-huisophaling van de roze zak die ervoor moet zorgen dat in 2018 3.776 ton plastic afval gerecycleerd kan worden. Het zijn maar enkele voorbeelden die in ons Jaarverslag 2017 toegelicht worden.

Lees het Jaarverslag 2017

2017 in cijfers - april 2018

166.077.827 kg huishoudelijk afval zamelde EcoWerf in in 2017. 64.873.301 kg of bijna 40% daarvan vond zijn weg naar ons via het recyclagepark. 8 medewerkers en miljarden micro-organismen sloten de kringloop door 49.062 ton groente-, fruit- en tuinafval te recycleren tot 18.655 ton compost. 74% van het afval dat EcoWerf inzamelt krijgt een tweede leven via hergebruik of recyclage; 26 % wordt verbrand met energierecuperatie. Met 91 kg restafval/inwoner per jaar staan we aan de top in Vlaanderen, waar gemiddeld 152 kg/inwoners wordt geproduceerd. Daar zetten onze 338 medewerkers, jullie en onze inwoners zich dagelijks voor in. We goten de interessantste cijfers in handige infographics en verwerkten ze in ons Jaarverslag 2017.

Lees het Jaarverslag 2017

Asbest - april 2018

In 2017 zamelde EcoWerf 2.496.250 kg asbestcement in op haar recyclageparken. In het recyclagepark kunnen inwoners gratis terecht met hechtgebonden asbest. Ongebonden asbest wordt niet aanvaard omwille van de veiligheid. EcoWerf vindt het belangrijk om te communiceren over dit risicovol afval. Daarom hebben we in het Kringloopnieuws van april een pagina gewijd aan info en tips over het veilig verwijderen en vervoeren van asbesthoudende materialen.

Lees pagina 9 in het Kringloopnieuws

Vervoer huishoudelijk afval over water - maart 2018

Maandag 26 maart vond het startevenement 'Afval over water' plaats. Het vervoer van huishoudelijk afval via het water van Leuven naar Beveren is, na een proeffase, nu effectief van start gegaan. Het hopper schip ‘Greenford’ van Van Moer Logistics vervoerde de voorbije weken huishoudelijk afval van de gemeentes die deel uitmaken van de afvalintercommunales EcoWerf en Interrand via de Leuvense Vaart, de Rupel en de Schelde naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. Het schip laadt telkens 14 volle containers van 21 ton. Jaarlijks zal zo’n 30.000 ton via het water van Leuven naar Beveren vervoerd worden.

Lees het persbericht

Kringloopnieuws in de brievenbus - maart 2018

Tussen 9 en 13 april valt ons informatiemagazine Kringloopnieuws in alle brievenbussen van ons werkingsgebied. De tuin komt stilaan weer tot leven en dus geven we graag een overzicht van de kringloopactiviteiten in onze regio, zetten we pesticiden buiten spel met een actie in april en schenken we bij de aankoop van compost op het recyclagepark in mei als attentie een paar tuinhandschoenen. Naar goede gewoonte informeren we over de sorteerregels van o.a. pmd, glas, papier-karton, zachte plastics en lampen. We wijden ook een pagina aan veilig omgaan met asbest en vragen aandacht voor het correct aanbieden van afval. We zetten het project 'RePaint' in de verf, net als de projecten 'camera's rond de glasbollen' en 'vervoer van huisvuil over het water'. Tot slot belichten we nog eens de voordelen van het digitale loket 'Mijn EcoWerf' en de mogelijkheid om op de DifTar-recyclageparken te betalen via de DifTar-rekening.

Het Kringloopnieuws zal op onze website verschijnen. Elke gemeente ontvangt enkele exemplaren voor de infostand.

Lees het Kringloopnieuws

Gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen 2017 - maart 2018

De gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen 2017 diende ingediend te worden voor 1 april 2018. Zoals dat ook in de vorige jaren het geval was, heeft EcoWerf voor de gemeenten die dat wensten de afvalstoffenenquête voorbereid en digitaal opgeladen in het systeem van OVAM. De gemeente diende wel nog de door EcoWerf en textielinzamelaars ingevulde afvalcijfers te controleren en te kopiëren naar het luik van de gemeente én nadien de afvalstoffenenquête volledig te verklaren om ze in te dienen. Er zijn enkele afvalfracties (bv. pmd, elektro, batterijen ...) die de gemeente niet in de afvalstoffenenquête zal teruggevonden hebben, omdat ze door de overkoepelende organisaties (Fost Plus, Bebat en Recupel) rechtstreeks aan OVAM worden gerapporteerd.

Dit jaar werd aan de gemeenten ook gevraagd om een kwalitatieve vragenlijst met betrekking tot het Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2017 in te vullen. Aangezien het over het gemeentelijk beleid gaat, dienden de gemeenten de gegevens van de online vragenlijst zelf in te vullen.

Inzamelactie pesticiden op het recyclagepark - maart 2018

In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij roepen we onze inwoners op om (restjes) pesticiden naar het recyclagepark te brengen en voortaan hun tuin, terras of oprit te lijf te gaan met gezonde en goedwerkende alternatieven. Wie ze op het recyclagepark binnenbrengt tussen 21 en 28 april, krijgt in ruil van de VMM en EcoWerf een voegenborstel of andere attentie (zolang de voorraad strekt).

Meer info over de actie: http://www.zonderisgezonder.be/
Milieuvriendelijke tips en tricks: www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin 

Handige filmpjes snoeihout verwerken - maart 2018

Op onze YouTube-pagina plaatsten we 2 nieuwe video's over snoeihout verwerken. De eerste toont met welk snoeihout je een vlechtwerk kan maken en hoe je stap voor stap een mooi en stevig vlechtwerk bouwt. De tweede toont de constructie van een stevige takkenwal, van het plaatsen van de palen tot het opvullen met snoeihout uit de tuin.

De filmpjes werden gemaakt in de pastorietuin van Wakkerzeel (Haacht) en zijn een samenwerking van EcoWerf, Tuinkracht (vroeger 'Compostkracht' genaamd; project o.l.v. Jan Godemont) en vrijwilligers van de vereniging van biologische hobbytuinders De Radijs uit Oud-Heverlee.

Bekijk de filmpjes 'Zo maak je een vlechtwerk' en 'Zo bouw je een takkenwal'

Folder 'Lokaal omgaan met afval: een toekomstplan' - maart 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 stelde Interafval eind 2017 een folder op om aan de politieke partijen de rol en het belang van afvalintercommunales uit te leggen en te focussen op een degelijk afvalbeleid. Zo kunnen ze belangrijke punten opnemen in hun verkiezingsprogramma's.

Voor de foto's in de folder deed Interafval beroep op medewerkers van EcoWerf. EcoWerf liet zelf ook exemplaren drukken die we aan de gemeenten zullen versturen ter verspreiding.

Lees de folder 'Lokaal omgaan met afval: een toekomstplan' 

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen - februari 2018

In 2021 nemen de 27 gemeenten van EcoWerf de belangrijke beslissing om het contract met EcoWerf al dan niet te verlengen. Kiezen voor een verlenging van EcoWerf is kiezen voor een duurzaam afvalbeheer met én voor gemeenten.

EcoWerf stelde een memorandum op voor de politieke partijen van haar verschillende gemeenten. Daarin geven we aan waarom wij als intercommunale samen met de gemeenten een duurzaam afvalbeleid mogelijk maken. In het kader van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 geven we aan dat het nuttig is dit op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Zo kan het opgenomen worden in de bestuursakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen en in de beleidsnota’s die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Lees het volledige memorandum

Eerste ophaling roze zak een succes - februari 2018

De eerste 6 weken van 2018 heeft EcoWerf 223 ton plastics via de roze zakken aan huis opgehaald in 26 gemeenten. In dit cijfer zitten niet de gegevens voor Leuven, waar de Stadsreiniging instaat voor de ophaling. Voor de ophaalrondes zet EcoWerf 4 ophaalwagens in en werden 3 chauffeur-laders en 6 laders aangeworven. We beogen 7,4 kg/persoon zachte plastics op te halen. Zo streven we ernaar om in 2018 3.160 ton huis aan huis op te halen en 616 ton via de recyclageparken, of een totaal van 3.776 ton. Ter vergelijking: in 2017 hebben we 1.052 ton zachte plastics ingezameld via de recyclageparken.

Plastics verwerkt in België

In een ophaalwagen halen we per keer zo'n 4 ton op. Deze zakken worden op onze site in een pers samengedrukt zodat er tot 8 ton in een container past. Vervolgens rijden we met 2 containers of 16 ton naar het recyclagebedrijf ECO-oh! in Houthalen. De berichtgeving in de pers van intercommunales die hun plastics in China lieten verwerken en nu geen afzetmarkt meer hebben, geldt dus niet voor EcoWerf. EcoWerf wil het recyclageproces sluiten dicht bij huis, milieuverantwoord en gecontroleerd. ECO-oh! recycleert de plastics tot straatmeubilair, compostbakken, afboordingen, vijverranden, afdekplaatjes …

Wijziging ophaalrondes vanaf 19 maart 2018 - februari 2018

Gebruik duo-ophaalwagens gft en huisvuil
In het kader van het masterplan Transport zet de Transportdienst vanaf 19 maart 2018 duo-ophaalwagens voor huisvuil en gft in. Deze duo-ophaalwagens rijden in bepaalde straten van DifTar-gemeenten in een landelijke omgeving. Pmd en papier en karton worden in landelijke DifTar-gemeenten al op deze manier opgehaald. Door de nieuwe manier van ophalen, wijzigen de rondes en kan de ophaalwagen op een ander tijdstip dan gewoonlijk langskomen. Daarom vragen we de inwoners om hun afval zeker vóór 07.00 uur ’s morgens buiten te plaatsen.

Zomerrondes gft
Vanaf 19 maart gaan ook de zomerrondes voor de ophaling van gft van start. Omdat er vanaf maart meer gft wordt opgehaald, worden er ook meer laders per gft-ophaalwagen voorzien. Dit kan ook het inzameltijdstip beïnvloeden. De zomerrondes lopen tot half oktober.

Betaling op recyclageparken via DifTar-rekening een succes - februari 2018

Sinds 1 januari 2018 kan de afvalrekening van het DifTar-recyclagepark betaald worden via de DifTar-rekening. Deze betaalmogelijkheid geldt zowel voor inwoners met een DifTar-gewichtspark als voor inwoners met een DifTar-volumepark, ongeacht of de afvalophaling aan huis via DifTar verloopt. In de gemeenten waar de inzameling aan huis via DifTar gebeurt, betalen zo’n 30% van de bezoekers reeds met hun DifTar-rekening. Onze parkwachters geven zeer positieve feedback: zij geven aan dat het hun werking enorm versnelt en dat burgers positief reageren. Een mooie verbetering van onze dienstverlening.

Gemeente en intercommunale verantwoordelijk voor inzameling huishoudelijk afval - februari 2018

De gemeenten zetten wat betreft het afval van de huishoudens het beleid elke dag weer in de praktijk om. Dit gebeurt veelal via intergemeentelijke samenwerking. En met succes want het Vlaamse afvalbeleid staat aan de kop binnen Europa. In geen enkel ander land slaagt men erin evenveel afval te recycleren en tegelijk intensieve campagnes te voeren inzake afvalvoorkoming. De afvalverwerkingsinstallaties in Vlaanderen behoren tot de beste binnen Europa. Daarnaast toont onderzoek aan dat 86 procent van de Vlamingen vertrouwen hebben in de huisvuilophaling. Die goede resultaten en de tevredenheid zijn mogelijk omdat gemeenten precies zo dicht bij de bevolking staan en kunnen inspelen op lokale behoeften.

Waar afvalbeheersing oorspronkelijk een kwestie was van algemene gezondheid en hygiëne, zijn we inmiddels geëvolueerd tot een integrale aanpak die rekening houdt met de gevolgen van de afvalverwijdering en die energie- en grondstoffenbesparing nastreeft. Het is een aanpak die loont. Met dank aan de Vlaamse gemeenten, steden en intercommunales. De gemeentelijke bevoegdheid is overigens in de wetgeving vastgelegd. Ze is van die aard dat niemand huishoudelijk afval mag inzamelen zonder uitdrukkelijke toelating en opdracht van het gemeentebestuur.

Infographic Inzameling huishoudelijk afval in Vlaanderen

Plastic verpakkingen in roze en blauwe zak? Of in 1 blauwe zak? - 22/12/2017

EcoWerf haalt vanaf 1 januari in alle gemeenten de roze zak op. Ook de blauwe zak zal verder ingezameld worden.

Vrijdag 15 december maakte Fost Plus in haar voorstel voor 'Roadmap naar een succesvolle uitbreiding van de pmd-inzameling' bekend dat ze vanaf 1 januari 2019 alle huishoudelijke verpakkingsplastic wil aanvaarden in een nieuwe blauwe p+md-zak. Dat betekent dat ook yoghurtpotjes, botervlootjes en alle andere plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak mogen. Dit voorstel en de concrete uitvoering ervan moet nog wel goedgekeurd worden door de 3 gewesten.

De belangrijkste elementen houden o.a. in dat Fost Plus ervan uit gaat dat er geen statiegeld wordt ingevoerd in ons land. Dat de huidige pmd-fractie wordt uitgebreid met harde en zachte plastic verpakkingen en zal worden ingezameld in een nieuwe blauwe zak voor p+md. Fost Plus opteert daarbij voor een beperkt aantal 'state of the art' sorteercentra, die 12 fracties kunnen uitsorteren. De huidige installaties zullen grondig moeten worden heringericht of er zullen volledig nieuwe installaties worden gebouwd. De invoering van de nieuwe p+md-zak zal starten vanaf 1 januari 2019 en over een periode van 2 jaar gefaseerd worden ingevoerd. Voor EcoWerf is de opstart voorzien vanaf 1 januari 2021.

De voorstellen liggen in de lijn van de informatie die de voorbije periode werd gegeven. Met de huis-aan-huisophaling van de roze zak om de 6 weken vanaf 1 januari 2018 speelt EcoWerf hier nu al op in. Onze inwoners moeten niet wachten tot 1 januari 2021 om hun plasticverpakkingen, anders dan toegelaten in de huidige pmd-zak, te kunnen meegeven met de huis-aan-huis-ophaling. De roze zak zal dus zeker voor een periode van 3 jaar gehandhaafd blijven voor EcoWerf.

Lees het volledige voorstel voor 'Roadmap voor een succesvolle uitbreiding van de pmd-inzameling' van Fost Plus

Lees het persbericht van EcoWerf 'Afvalkalender in nieuw jasje. Vanaf 2 januari huis-aan-huisophaling van roze zak in alle 27 gemeenten van EcoWerf'

EcoWerf levert gegevens voor IMJV - 22/12/2017

Elk bedrijf, elke gemeente of gemeentedienst produceert afvalstoffen, al is het maar bijvoorbeeld papier of karton. Jaarlijks bepaalt OVAM aan de hand van een steekproef welke bedrijven of organisaties een ‘Integraal Milieujaarverslag’ (IMJV) moeten invullen. Gemeenten die in de steekproef opgenomen zijn, ontvangen begin februari van het departement LNE van de Vlaamse overheid een brief over de aangifte van het Integraal Milieujaarverslag 2018. In deze brief staan informatie en inloggegevens voor het IMJV-loket. Op vraag levert EcoWerf de gegevens voor de bij ons ingezamelde afvalstoffen (hetzij via het recyclagepark of via de huis-aan-huisophaling) aan of assisteert EcoWerf bij de ingave.

Meer informatie over het IMJV

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen - 22/12/2017

EcoWerf stelde een memorandum op voor de politieke partijen van onze verschillende gemeenten. Daarin geven we aan waarom wij als intercommunale samen met de gemeenten een duurzaam afvalbeleid mogelijk maken.

Kiezen voor een verlenging van EcoWerf is kiezen voor een duurzaam afvalbeheer met én voor gemeenten. In het kader van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 geven we aan dat het nuttig is dit op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Zo kan het opgenomen worden in de bestuursakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen en in de beleidsnota’s die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Het memorandum werd besproken op de Raad van Bestuur van 20 december 2017.

Lees het volledige memorandum

Krijtlijnen ondernemingsplan - 22/12/2017

EcoWerf heeft haar Ondernemingsplan 2013-2018 geëvalueerd. Vandaag luidt onze missie: "EcoWerf voert voor en met haar gemeenten een duurzaam en integraal afvalbeleid, dat vernieuwt en vooruitdenkt om de belangen van de gemeenten en hun inwoners zo goed mogelijk te dienen."

Om proactief in te spelen op toekomstige uitdagingen, heeft EcoWerf reeds de krijtlijnen vastgelegd voor het ondernemingsplan 2019-2024. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kunnen deze krijtlijnen door de nieuwe bestuursleden omgezet worden in krachtlijnen. EcoWerf bouwt zo verder op haar bestaande lange termijnvisie 'Stip aan de horizon'. De krijtlijnen van het ondernemingsplan werden goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 20 december 2017.

Lees de Krijtlijnen van het Ondernemingsplan 2019-2024

Nieuw rekeningnummer en betalen op recyclagepark via de DifTar-rekening - 22/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 neemt EcoWerf een nieuw DifTar-rekeningnummer in gebruik waarop inwoners hun contantbelasting van de huis-aan-huisophaling storten. Tot nu toe had elke gemeente een eigen scharnierrekening waarbij de DifTar-dienst inzage had in de inkomstenkant van de rekening en zo de saldi beheerde. Dankzij de omschakeling naar dit nummer kan EcoWerf een aantal extra voordelen aanbieden. Zo kan de inwoner vanaf 1 januari 2018 de afvalrekening op het DifTar-recyclagepark betalen via de DifTar-rekening. Deze nieuwe betaalmogelijkheid geldt zowel voor inwoners met een DifTar-gewichtspark als voor inwoners met een DifTar-volumepark, ongeacht of de afvalophaling aan huis via DifTar verloopt. Voor de traditionele (niet-DifTar) recyclageparken wijzigt er niets. Deze nieuwe betaalwijze levert de parkwachter tijdswinst op en zorgt voor een betere circulatie op het recyclagepark. De bestaande betalingsmogelijkheden op het recyclagepark zoals Bancontact en beurtenkaarten, blijven bestaan.

Andere voordelen

In 2019 zal de inwoner kunnen betalen via domiciliëring en de betalingsuitnodiging digitaal ontvangen en betalen via een elektronisch facturatieplatform. Voor de gemeenten vereenvoudigt de administratie. In 2019 wil EcoWerf ook voor alle gemeenten die met een contantbelasting werken, de wanbetalers gaan opvolgen.

Week van de afvalophaler en parkwachter - 30/11/2017

Van 20 tot 24 november hebben we samen met Interafval de Week van de afvalophaler en parkwachter georganiseerd. Dit jaar lag de focus vooral op onze parkwachters. Het persbericht van Interafval kreeg veel weerklank in de nationale pers. Onze afvalexperts Ana en José werkten mee aan de spotjes met Jean Blaute en Showbizz Bart die druk bekeken werden op de sociale media. Via ons Kringloopnieuws hebben we onze inwoners opgeroepen om onze parkwachters en ophalers een complimentje te geven en te bedanken. De leden van het Managementteam werkten tijdens de Week enkele uren mee op een recyclagepark om zo onze parkwachters een hart onder de riem te steken. We hebben een enquête afgenomen bij onze parkwachters. 70% van onze parkwachters heeft minstens 1 keer per maand te maken met verbale agressie, 40% heeft zelfs minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie. Gelukkig komt fysieke agressie niet zoveel voor: 75% van onze parkwachters heeft er nooit mee te maken, maar 25% komt er toch minstens 1 keer per jaar mee in aanraking. Maar laat ons duidelijk zijn: de overgrote meerderheid van de bezoekers aan onze recyclageparken, die 840.000 keer per jaar een bezoek brengen aan de recyclageparken, is vriendelijk en werkt goed mee. Ze zijn blij en dankbaar dat ze van hun afval af geraken en leveren hun bijdrage aan het recyclageproces en de circulaire economie.

Bekijk de filmpjes op onze Facebook-pagina

Naamswijziging recyclagepark - 30/11/2017 

Vanaf 1 januari 2018 zullen we voor al onze containerparken de naam 'recyclagepark' hanteren. Met deze naam benadrukken we de bestaansreden van het park – namelijk afval/materialen inzamelen voor recyclage – en onze inspanningen om de kringloop zo goed mogelijk te sluiten. Deze term dekt veel beter de lading en zal als voorkeursterm gebruikt worden in heel Vlaanderen.

Afvalkalenders 2018 - 30/11/2017

Tussen 18 en 22 december bedeelt Bpost de afvalkalender van 2018 in alle brievenbussen van onze gemeenten. De stad Leuven staat zelf in voor de bedeling. We goten de kalender in een nieuwe vorm: een gebruiksvriendelijk boekje waarbij de sorteerinfo duidelijker aan bod komt. De ophaaldata worden getoond per 4 maanden. Als de kalender omhoog hangt, staat de sorteerinfo voortaan niet meer op de achterzijde van de kalender, maar onder de ophaaldata. De paginaruimte werd uitgebreid, waardoor de informatie overzichtelijker is. Afvalkalenders voor nieuwe inwoners en reserve-exemplaren bezorgen we eind december op het gemeentehuis.

Procedure bij wegenwerken - 30/11/2017

In een aantal gemeenten veroorzaakt de uitvoering van wegenwerken problemen bij de huis-aan-huisophaling. Onze ophaalwagens mogen geen werkzone oprijden die is afgesloten voor doorgaand verkeer, waardoor het soms onmogelijk wordt om het afval op te halen. Dit leidt geregeld tot onbegrip bij de inwoners. Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, vragen we de gemeenten om bij werken aan gemeentelijke wegen in het lastenboek op te nemen dat de aannemer de toegankelijkheid voor een vlotte inzameling van het afval moet garanderen. Indien de ophaalwagens van EcoWerf niet in de straat kunnen, is het de taak van de aannemer om de zakken of bakken (met huisnummer op!) samen te zetten op een plaats die wel bereikbaar is. Verder vragen we ook om onze Transportdienst tijdig van de werken en de gemaakte afspraken op de hoogte te brengen. De gemeenten ontvangen hierover nog een brief.

Ophaling roze zak aan huis - 30/11/2017 

Vanaf 2018 worden in al onze gemeenten en steden de roze zakken 6-wekelijks aan huis opgehaald. De sorteerregels staan op de afvalkalender, de app Recycle! en onze website. We bezorgen eind december sorteerflyers ‘Volg de sorteergids voor plastics’ aan alle gemeentehuizen om aan te bieden in de infostand. Gemeenten die roze zakken wensen bij te bestellen bij EcoWerf voor verkoop, bevelen we aan om dubbel zoveel te bestellen dan voordien.

Voorbeeldartikels en foto's - 30/11/2017 

De Communicatiedienst biedt regelmatig voorbeeldartikels aan die de gemeenten kunnen gebruiken in hun infoblad of op hun website. Dit gaat van heel algemene sorteerinfo tot een artikel gelinkt aan een nieuwe actie of specifiek project … EcoWerf levert ook artikels aan op vraag van gemeenten. Zo leverde EcoWerf op vraag van Bestuurslid Paul Pues cijfergegevens aan en zorgde mee voor een foto bij zijn artikel. EcoWerf kan steeds artikels aanbieden. Zo tonen we samen onze dienstverlening aan de inwoners.

Bekijk het artikel ‘Intercommunales vaak kop van jut, EcoWerf bewijst dat het anders kan’

Nieuw DifTar-recyclagepark Landen geopend - 24/10/2017 

Sinds 3 oktober kunnen de inwoners van Landen terecht op hun nieuwe recyclagepark. Het park werd uitgerust met een elektronische registratie, DifTar-weegbruggen en verzonken containers. De inwoners van Landen hebben voortaan ook toegang tot de overige 11 DifTar-gewichtsparken van EcoWerf. Omgekeerd kunnen ook de inwoners van die 11 gemeenten in het park van Landen afval aanbieden. Dit past in ons Masterplan Recyclageparken. Binnen 8 jaar moet iedere inwoner van onze gemeenten terechtkunnen in een recyclagepark op maximaal 10 minuten rijden. Inwoners zullen dan toegang hebben tot alle parken met gelijke tarieven, dezelfde inzamelwijze voor alle fracties, identieke toegangscontrole en dezelfde openingsuren.

Lees het persbericht

Hergebruikte verf kleurt het milieu groener - 24/10/2017 

Veel verf blijft ongebruikt in de kelder of de garage staan. Daarom startte EcoWerf op 18 oktober 2017 met een proefproject waarbij de inwoners van de 12 gemeenten met een DifTar-gewichtspark overtollige verf op waterbasis kunnen deponeren in de recyclageparken van Haacht, Herent, Kortenberg, Landen, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. EcoWerf werkt zo mee aan de internationale RePaint-campagne, die op verschillende plaatsen in Vlaanderen loopt. Het proefproject wordt financieel ondersteund door de OVAM en zal na 6 maanden geëvalueerd worden. De parkwachter maakt een eerste selectie van de verfpotten; nadien selecteren De Kringwinkel Hageland en Spit de verf met zorg en wordt ze tegen een prikje verkocht in De Kringwinkels in Heverlee en Tienen. Goed voor inwoners die een kleine hoeveelheid verf nodig hebben, of verenigingen die geen groot budget hebben. Nog beter voor het milieu, omdat de verf niet moet worden vernietigd.

Lees het persbericht

Compostactie in Haacht: de bodemprofessor leert je de troeven van compost - 24/10/2017 

Tuiniers weten het: de herfst is het moment om de bodem voor te bereiden op het nieuwe plantseizoen. Daar helpen we graag een handje aan mee: op zaterdag 28 oktober staat de bodemprofessor van Vlaco met een infostand aan het recyclagepark van Haacht. Met enkele proefjes toont hij de troeven van compost. Hij beantwoordt ook ieders vragen over compostgebruik. Wie compost koopt, krijgt bovendien een gratis paar Vlaco-tuinhandschoenen. In de pastorietuin van Wakkerzeel kunnen inwoners die dag een rondleiding volgen (om 13.30 en om 14.30 uur) met meer informatie over kringlooptuinieren en thuiscomposteren. Dit is een initiatief van Vlaco i.s.m. EcoWerf en de gemeente Haacht.

Lees het persbericht

Transparantie over afvalkosten voor gemeenten - 24/10/2017 

De kost van afvalzameling en -verwerking is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. EcoWerf wil gemeenten transparantie bieden en ze helpen de kosten voor het duurzaam afvalbeheer in hun gemeente te plannen. Op 6 oktober heeft EcoWerf daarom haar afvalbegroting 2018 bezorgd aan de milieuambtenaren, de financiële beheerders en vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van haar gemeenten. EcoWerf doet dit elk jaar. Ze biedt zo een schatting van alle inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Die raming bevat onder andere de DifTar-inkomsten van de huis-aan-huisophaling, de inkomsten van de verkoop van de roze zakken, de vaste werkingsbijdragen voor afvalpreventie, inzameling en exploitatie van het recyclagepark. Gemeenten kunnen deze schatting gebruiken om de gemeentebegroting op te stellen.

Bijlage: Toelichting afvalbegroting

Sorteerstraten - 24/10/2017 

EcoWerf wil flexibel inspelen op nieuwe vragen van haar steden en gemeenten. Mensen gaan steeds kleiner wonen; bovendien kiezen ze er steeds vaker voor, zeker in de stad, om de wagen links te laten staan. Dat vraagt om nieuwe vormen van selectieve inzameling. EcoWerf introduceert daarom samen met de Stad Leuven en Ertzberg in de nieuwe stadswijk Tweewaters een nieuw afvalconcept. De inwoners kunnen sinds 12 oktober met een speciale toegangskaart de klok rond gebruikmaken van de allereerste ondergrondse sorteerstraat op basis van volumemeting (DifTar) in Leuven. Pmd, glas en papier-karton kunnen ze gratis aanbieden. Voor huisvuil en gft betalen ze per volume. Inwoners kunnen zich gratis registreren op www.mijnecowerf.be, het digitale loket van EcoWerf, om onder andere het saldo van hun DifTar-rekening te controleren. Zo worden ze bewust gemaakt van hun afvalgedrag. Eerder dit jaar werd in Kortenberg een eerste sorteerstraat in gebruik genomen. In de komende tijd zal EcoWerf steeds meer inzetten op deze sorteerstraten voor nieuwe woonprojecten in o.a. Boortmeerbeek, Herent, Leuven en Tienen.

Lees het persbericht

Nieuwe ondervoorzitster: Tie Vanbeselaere - 24/10/2017 

Brigitte ‘Tie’ Vanbeselaere is de nieuwe ondervoorzitter van EcoWerf. Tie, gemeenteraadslid in Bierbeek, is vertrouwd met EcoWerf: ze vertegenwoordigt haar gemeente al enkele jaren in onze Raad van Bestuur. Het Directiecomité en EcoWerf bedanken Elke Allard voor haar actieve bijdrage en heten Tie van harte welkom.

Vier mee 20 jaar Compostproef in Vlaams-Brabant - 15/09/2017

20 jaar geleden werd in Boutersem een unieke compostproef aangelegd: veldjes bemest met gft-compost, geleverd door EcoWerf, naast veldjes die niet of enkel mineraal werden bemest. Dit heeft een schat van informatie opgeleverd over de opbouw van organische stof in de bodem en de positieve effecten daarvan op de bodemvruchtbaarheid. Kom dit ontdekken tijdens het evenement ‘20 jaar Compostproef in Vlaams-Brabant’ op 19 september, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant, EcoWerf, Vlaco en de Bodemkundige dienst van België. Er zijn doorlopend rondleidingen, met een muzikale afsluiter. Inschrijven hoeft niet, deelname is gratis.

Klik hier voor de uitnodiging
Klik hier voor de wegbeschrijving (Opgelet: er geldt die dag eenrichtingsverkeer)

ROB-tv duikt in de afvalberg bij EcoWerf - 15/09/2017 

Sinds 6 september loopt op ROB-tv de nieuwe reeks 'Het Schoonste Beroep'. De reportagemakers volgden 8 werknemers om de kijker te tonen wie ons afval verwekt en hoe dat gebeurt. ROB-tv, dat voor de reeks samenwerkt met het productiehuis Nieveranst, koos niet toevallig voor dit thema: afval duurzaam verwerken is cruciaal geworden in de strijd tegen de klimaatverandering. 'Het Schoonste Beroep' telt 8 afleveringen en is vanaf 6 september elke woensdag en vrijdag (herhaling) te zien op ROB-tv na het nieuws van 18.30 uur. Je kan de afleveringen ook wekelijks bekijken via de website van ROB-tv. Volg EcoWerf op Facebook, daar posten we telkens de link.

Bekijk de eerste aflevering
Bekijk de tweede aflevering

2 miljoen composteerbare zakjes - 15/09/2017 

EcoWerf doet er alles aan om het sorteren van afval voor inwoners te vergemakkelijken. Daarom bestelden we 2 miljoen composteerbare ‘ademende’ zakjes voor keukenafvalbakjes. De zakjes worden geproduceerd door The Compost Bag Company in Herent. Met het bakje en de zakjes wordt gft inzamelen in de keuken makkelijker en properder. Door het geventileerde afvalbakje verdampt het vocht van het keukenafval waardoor het afval licht uitdroogt en minder snel beschimmelt. Bovendien lokt dit systeem minder fruitvliegjes. De zakjes zijn 100% biodegradeerbaar en composteerbaar en zijn dus geschikt voor gebruik in de gft-container en om thuis te composteren in een compostvat, -bak of -hoop. We denken niet enkel aan dienstverlening voor de inwoners, maar willen ook de samenaankoop voor de gemeenten vereenvoudigen. Daarom zullen de gemeenten voortaan rechtstreeks bij de producent kunnen bestellen. Gemeenten kunnen voor hun inwoners ook composteerbare zakken voor de gft-containers van 40, 120 en 240 liter kopen. EcoWerf zal de milieudiensten hierover informeren.

Bekijk het nieuwsitem van ROB-tv over de composteerbare zakjes

Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten - 15/09/2017 

Van 18 tot en met 24 september 2017 organiseert Mooimakers (VVSG, OVAM en Fost Plus) i.s.m. de provincies en afvalintercommunales in heel Vlaanderen een Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten. Met deze week willen alle partijen de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten onder de aandacht brengen en zwerfvuilopruimers en -handhavers een hart onder de riem steken. EcoWerf ondersteunt de communicatie en vormingen van Mooimakers die op de website van Mooimakers te vinden zijn. Om zwerfvuilopruimacties aan te moedigen, zal een groep personeelsleden van EcoWerf zwerfvuil opruimen in de omgeving van het bedrijf. EcoWerf zet zelf geen acties op in gemeenten. Onder andere Leuven, Tienen, Kortenberg en Linter nemen initiatieven in het kader van de Handhavingsweek.

Lees meer over de Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten

EcoWerf gebruikt 6.000 m³ gezuiverd afvalwater van Aquafin voor haar composteerinstallatie - 15/09/2017 

EcoWerf gebruikt al jaren regenwater tijdens het composteerproces, maar tijdens droge maanden volstaat dit niet. Sinds april 2016 gebruiken we daarom gezuiverd afvalwater van buurbedrijf Aquafin om de biofilters van onze composteerinstallatie te bevochtigen. Het is een mooi voorbeeld van hoe EcoWerf haar ecologische voetafdruk tot een minimum tracht te beperken. Zo kunnen we jaarlijks zo’n 6.000 m³ drinkwater besparen. Een win-win voor EcoWerf, Aquafin en het milieu!

Lees het artikel van Aquafin over de samenwerking met EcoWerf

Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten - 22/06/2017

Mooimakers (VVSG, OVAM en Fost Plus) organiseert i.s.m. de provincies en afvalintercommunales een Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 18 t.e.m. 24 september 2017 in heel Vlaanderen. Het doel: handhaving van zwerfvuil en sluikstorten onder de aandacht brengen en zwerfvuilopruimers en -handhavers een hart onder de riem steken. Geïnteresseerd in deelname aan de Handhavingsweek? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Mooimakers houdt een radiocampagne, voorziet communicatiemateriaal en biedt communicatietrainingen aan voor mensen op het terrein (politie, stadswachten, gemeentelijke medewerkers, terreinbeheerders ...). In Leuven gaan gratis vormingen 'Professioneel communiceren rond handhaving zwerfvuil en sluikstorten' door op 29/08/2017 en 13 /09/2017 (inschrijven verplicht). EcoWerf ondersteunt deze communicatie en vormingen. We maken de Handhavingsweek mee bekend bij het grote publiek (website, Facebook, persbericht …). Het personeel van EcoWerf zal een opruimactie in de omgeving van het bedrijf houden, maar EcoWerf zal zelf geen acties opzetten in gemeenten.

Lees meer over de Handhavingsweek, vormingen en nieuwsbrief

Operatie Proper - 22/06/2017

Operatie Proper is een initiatief van Mooimakers om scholen en verenigingen te motiveren een duurzaam en structureel engagement aan te gaan tegen zwerfvuil in hun omgeving. EcoWerf heeft zich geëngageerd om het project voor scholen actief te communiceren en coördineren. Initiatieven van verenigingen zijn ook welkom.

Op 14 juni 2017 lanceerde EcoWerf een eerste oproep via haar nieuwsbrief naar de scholen (basis + secundair). In september volgt een tweede oproep voor schooljaar 2017-2018. Deelnemende scholen doorlopen een Mooimakers-scan en stellen een actieplan op (online module, gebaseerd op actielijst). EcoWerf kijkt deze samen met de gemeente na en keurt ze goed. Ter opvolging controleert EcoWerf of deelnemers hun engagement maandelijks posten op de actiekaart. I.s.m. de gemeente kunnen er terreinbezoeken plaatsvinden. EcoWerf keurt de evaluaties van de deelnemers goed, dient ze in bij Mooimakers en vraagt de beloning aan. De uitreiking kan i.s.m. de gemeente.

Lees meer over Operatie Proper

Speciale ophaalronde van kga voor gemeenten - 22/06/2017

Sinds 1 juni 2017 zijn er nieuwe regels van kracht voor het juist labelen en correct opslaan van gevaarlijke chemische stoffen. Voor dit klein gevaarlijk afval is er een nieuwe reeks gevarenpictogrammen: wit, met een rode rand. Producten met de oude oranje labels mogen niet langer gebruikt worden door bedrijven en openbare diensten. Gemeenten hebben vaak nog dergelijke producten staan. Je kan die best verwijderen uit werkplaatsen, kantoren of magazijnen. EcoWerf biedt jouw gemeente eenmalig de kans om hiervoor beroep te doen op de kga-inzamelaar van EcoWerf, Remondis. Remondis haalt deze afgedankte producten op, tegen een voorrijkost.

Interesse? Neem contact op met de dienst Containerparken van EcoWerf, die de ophaling door Remondis coördineert: 016/28 43 07 of containerpark@ecowerf.be. Geef door welke producten en om welke hoeveelheid het gaat. Remondis maakt dan de concrete afspraken met jouw gemeente.

Filmpjes thuiscomposteren - 22/06/2017

EcoWerf stelt 4 filmpjes over thuiscomposteren ter beschikking. De informatieve filmpjes zijn telkens 4 tot 6 minuten lang en geven alle uitleg die je nodig hebt om succesvol te starten met composteren. Om de info aantrekkelijk, behapbaar en doelgericht te houden, werden er 4 versies uitgewerkt.

De filmpjes werden gemaakt in de pastorietuin van Wakkerzeel (Haacht) i.s.m. EcoWerf, Compostkracht (projectcoördinator Jan Godemont) en vrijwilligers van de vereniging van biologische hobbytuinders De Radijs uit Oud-Heverlee. Compostkracht is het samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, EcoWerf en 4 andere intercommunales om Kringlooptuinieren en thuiscomposteren te promoten en ondersteunen.

Bekijk de filmpjes op ons You-Tubekanaal:

 1. Composteren: basisbegrippen
 2. Composteren in een vat
 3. Composteren in bakken
 4. Compost gebruiken

Afvalcijfers 2017

EcoWerf heeft in haar Jaarverslag 2016 algemene afvalcijfers opgenomen. In aanvulling op de globale cijfers van het jaarverslag, kan je de afvalcijfers van huisvuil, gft, pmd en papier-karton op onze website raadplegen. Hiermee kan je de evolutie in jouw gemeente van de afgelopen 4 jaar en de vergelijking met andere gemeenten maken.

Bekijk de afvalcijfers

EcoWerf staat klaar om vanaf 1 januari 2018 roze zakken op te halen - 22/06/2017

EcoWerf staat klaar om vanaf 1 januari 2018 in al haar gemeenten de roze zak met zachte plastics, die niet in de pmd-zak horen, aan huis op te halen. Dit werd op 21 juni besproken op de Raad van Bestuur. De gemeenten moeten dit nog wel bespreken en goedkeuren op hun gemeenteraad, het is immers een verruiming van de dienstverlening.

De huis-aan-huisinzameling zal om de 6 weken plaatsvinden. Ook op het containerpark blijft de roze zak welkom. Met deze dienstverlening speelt EcoWerf in op vragen van veel gemeenten en hun inwoners. De inzameling zowel op de containerparken als huis-aan-huis (Leuven en Boortmeerbeek) is een groot succes.

Een mogelijke inzameling van een paarse zak, met daarin de inhoud van zowel de blauwe pmd-zak als die van de roze zak, zal ten vroegste op 1 januari 2020 kunnen opgezet worden. Er lopen in Vlaanderen verschillende projecten om de inzameling van de pmd-zak uit breiden met andere plastics. Pas tegen einde 2019 zou een uniform systeem worden opgezet. EcoWerf wil echter niet zo lang wachten en wil vanaf 1 januari 2018 de inzameling van de roze zak op haar grondgebied veralgemenen.

Transparant en handig jaarverslag - 02/05/2017

EcoWerf rapporteert elk jaar opnieuw zo transparant mogelijk over haar activiteiten met haar Jaarverslag. We bieden een overzicht van onze activiteiten, geïllustreerd met handige infografieken die je in één oogopslag de belangrijkste cijfers en informatie meegeven. De hoofdstukken komen overeen met de zes krachtlijnen van ons ondernemingsplan: gegevens nuttig inzetten; duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen; permanent werken aan klantentevredenheid; een werkgever die begaan is met zijn personeel; een bedrijf dat in de maatschappij staat. De pdf van het jaarverslag vind je op onze website, je kan ook steeds een gedrukt exemplaar opvragen.

Lees het jaarverslag 2016 (3,69 MB pdf-bestand)

EcoWerf heeft visietekst klaar - 02/05/2017

Het loont om af en toe stil te staan bij wat je doet en waarom. EcoWerf heeft daarom een visietekst klaar, die omschrijft wat wij doen en waar wij voor staan. EcoWerf heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid voor al haar 27 gemeenten. Als zuivere intercommunale hebben we de troef dat we steeds de belangen behartigen van onze gemeenten en hun inwoners. Met ons langetermijndenken en onze langetermijnaanpak zorgen we ervoor dat we onze gemeenten en alle inwoners steeds de beste en meest duurzame dienstverlening bieden.

Lees de visietekst (494 kB pdf-bestand)

Vind je weg naar de juiste EcoWerf-medewerker - 02/05/2017

EcoWerf is de afgelopen jaren flink gegroeid en telt nu 321 medewerkers. Het is voor gemeenten niet altijd meteen duidelijk bij wie ze terechtkunnen. Terwijl wij natuurlijk graag van jullie horen. Heb je een structurele klacht zoals een straat die niet bediend werd door de ophalers? Heb je een vraag, een suggestie of een opmerking? Hier vind je de nieuwe lijst van contactpersonen, zodat je meteen bij de juiste persoon belandt.

Raadpleeg hier de lijst met contactpersonen (15 kB Excel-bestand)

Efficiënt klachten opvolgen: bel de groene lijn 0800/97 0 97 - 02/05/2017

EcoWerf doet er alles aan om de best mogelijke dienstverlening te garanderen voor de gemeenten en hun inwoners. Maar missen is menselijk. Heeft een inwoner een klacht over de inzameling of het containerpark? Dan belt hij of zij best gratis naar 0800/97 0 97 of stuurt een mailtje naar info@ecowerf.be. De klacht wordt dan automatisch geregistreerd in het Centraal meldpunt, zodat ze efficiënt behandeld en opgevolgd kan worden.  

Laatste aanpassing: 21/03/2019

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak