naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > RECYCLAGEPARKEN > Recyclagepark aanvaardt geen (huisvuil)zakken

Recyclagepark aanvaardt geen (huisvuil)zakken

Huisvuil wordt ingezameld aan huis

EcoWerf stelt vast dat er regelmatig inwoners naar het recyclagepark komen met (huis)vuilzakken. Helaas heeft dit geen zin, want (huis)vuilzakken worden niet aanvaard op het recyclagepark. Als je goed sorteert, kan je heel wat van je afval meegeven met de huis-aan-huisophalingen: pmd, papier en karton, gft en zachte plastics. Wat als restafval overblijft, kan je ook meegeven met de tweewekelijkse ophaling van huisvuil aan huis. Enkel het afval dat te groot is om in een huisvuilzak of -container te krijgen, wordt aangenomen op het recyclagepark.

Afval dat je op het recyclagepark aanbiedt, moet altijd duidelijk te identificeren zijn door de parkwachter. Het afval mag dus sowieso niet in zakken zitten. De enige uitzonderingen hierop zijn pmd en stukken van asbesthoudend materiaal. Pmd moet in de blauwe zak met EcoWerf-logo, want via die zak betaal je mee voor de inzameling en verwerking. Kleine stukken asbest verpak je in een gewone (doorschijnende) plastic folie of zak om de verspreiding van losse asbestvezels te vermijden.

Wat als mijn afval niet werd meegenomen?
Contacteer de groene lijn van EcoWerf voor meer informatie: 0800/97 0 97.

Huisvuil / Restafval Grofvuil
Wat?

Al het huishoudelijk afval dat in de huisvuilzak of -container past en NIET selectief ingezameld wordt.

Bv. gloeilampen, aluminiumfolie, foto’s, behangpapier …

Al het huishoudelijk afval dat NIET in de huisvuilzak of -container past en dat NIET selectief ingezameld wordt.

Bv. versleten matrassen of tapijten, strijkplanken, oude zetels …

Huis aan huis?
 
Hoe aanbieden?

Tweewekelijkse inzameling

In een reglementaire huisvuilzak (voorzien van een sticker) of huisvuilcontainer.

Raadpleeg de afvalkalender van jouw gemeente voor de juiste inzameldata en aanbiedingsvoorwaarden.

Inzameling minstens 6 keer per jaar

Per stukgoed of samengebonden in een pakket met volgende maximumafmetingen: 1 m hoog, 2 m breed, 30 kg.
NIET AANBIEDEN IN PLASTIC ZAKKEN OF KARTONNEN DOZEN!

Ophaling op afroep. Raadpleeg de afvalkalender van jouw gemeente voor de juiste inzameldata en aanbiedingsvoorwaarden.

Recyclagepark? Nooit aanvaard Aanvaard tegen betaling

Laatste aanpassing: 07/02/2019

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak