naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > AFVALPREVENTIE > Lopende projecten > Gifvrij: zonder is gezonder

Gifvrij: zonder is gezonder

Doe het zonder

Doe het zonder gif in de tuin én in huis! Je spaart het milieu, je eigen gezondheid én die van heel wat nuttige insecten, vogels, planten ...

Zonder is gezonder

Zonder is gezonderJe gemeente is al sinds 2004 verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af te bouwen en ook de land- en tuinbouwsector streeft meer en meer naar een rationeel gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden.

Maar ook jij kan uiteraard je steentje bijdragen en minder van deze giftige en schadelijke goedjes het milieu insturen. Onder andere de vissen en de drinkwatermaatschappijen zullen je dankbaar zijn. Bij regenweer bijvoorbeeld kunnen de gebruikte pesticiden met het regenwater in rivieren, rioleringen en grondwater terechtkomen, met alle gevolgen vandien. Wist je dat er in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen nog steeds afbraakproducten kunnen teruggevonden worden van het al lang verboden bestrijdingsmiddel DDT?

Zonder is gezonderEen serieuze stap in de goede richting is erop te letten dat je geen gevaarlijke ratten-, insecten-, onkruid-, en andere plagenkillers, de zogenaamde ‘-iciden’ (insecticiden, herbiciden, fungiciden en andere pesticiden), aankoopt. Stond je er al eens bij stil dat deze pesticiden vaak niet alleen het onkruid of de plaag zelf doden, maar ook onschadelijke planten, insecten en andere organismen die wél nuttig kunnen zijn, elimineren? Er bestaan heel wat alternatieven om van ongedierte en andere kwalen in huis en tuin af te geraken en dit zonder de natuur én je eigen gezondheid grote schade te berokkenen. Nuttige tips hieromtrent vind je op http://www.zonderisgezonder.be/.

Heb je van die giftige goedjes in huis die je niet meer wenst te gebruiken, of vind je bij een grote kuis nog lege verpakkingen terug en restjes pesticiden uit een ver (of minder ver) verleden? Deze kan je gratis kwijt op het recyclagepark bij het klein gevaarlijk afval (kga). Gooi restjes en verpakkingen van bestrijdingsmiddelen nooit bij het restafval! Veel van deze producten zijn immers heel giftig en moeten op een aangepaste manier verwerkt worden.

Naar boven

Plagen bestrijden met respect voor de natuur

Hou het pesticidenvrij

Enkele tips:

 • Bladluizen:
  • Deze gele beestjes kan je met een krachtige waterstraal van de plant spuiten.
  • Als je in de herfst de aangetaste plantendelen afknipt, overwinteren er minder eitjes.
 • Onkruid:
  • Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten, onkruid krijgt dan geen kans. Een dikke laag van 10 cm compost of houtsnippers bij de aanplant (mulchlaag) houdt de onkruidgroei tegen.
  • Kleine oppervlakken kan je met de hand wieden, voor grotere oppervlakken bestaan er onkruidbranders.
  • Paden met kiezelsteentjes houd je onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer.
 • Mos: mos groeit op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Hier kan je het gras vervangen door een verharding of schaduwminnende planten.
 • Moestuin: met vruchtwisseling, ziekteresistente rassen en/of combinaties van verschillende teelten kan je heel wat ziekten en plagen voorkomen.
 • Slakken:
  • Slakken zijn dol op jonge plantjes, omring ze met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen zodat de slakken er niet gemakkelijk bij kunnen.
  • Lok egels en vogels naar de tuin, ze eten de slakken op.
 • Muggen:
  • Muggen planten zich voort in stilstaand water, zorg dat er geen water blijft staan in emmers, putjes, dakgoot …
  • Hou de muggen buiten met horren in deur- en raamopeningen en bescherm jezelf in bed met een muskietennet.
 • Ongedierte in huis (muizen, mieren, kakkerlakken, vliegen ...):
  • Hou ze weg met een goede hygiëne in huis. Bewaar voedingswaren en etensresten goed afgesloten, zorg voor een degelijk afvalbeheer en ruim bergplaatsen en voorraadruimten regelmatig op.
  • Je kan ook vallen zetten.
 • Meer informatie over alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vind je op http://www.zonderisgezonder.be/, http://www.velt.be/

Naar boven

Toch pesticiden? Neem Voorzorgen!

Kan je er echt niet omheen en wil je toch bestrijdingsmiddelen gebruiken? Ga dan zorgvuldig te werk: lees aandachtig het etiket, volg nauwkeurig de gebruiksinstructies, doseer correct en houd rekening met de risico’s.

Naar boven

Restjes en lege verpakkingen? Breng ze gratis naar het recyclagepark!

Restjes van pesticiden, evenals de lege verpakkingen, spuitbussen en flesjes zijn klein gevaarlijk afval (kga). Gooi ze zeker niet zomaar bij het restafval! Je kan ze gratis afgeven op het recyclagepark in je gemeente. Bewaar de bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking, sluit de verpakking goed af en breng het naar het recyclagepark. Op die manier kan dit giftige goedje juist gesorteerd worden en voorkom je ongewenste reacties door menging met andere producten.

Bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Bovendien zijn de spuitbussen licht ontvlambaar. Erkende ophalers brengen dit klein gevaarlijk afval naar gepaste verwerkingsinstallaties voor verbranding in speciale ovens met gaswassing en energierecuperatie. Op die manier worden de bestrijdingsmiddelen veilig verwerkt en haalt men er nog elektriciteit uit ook!

Naar boven

Meer info?
 

Naar boven

Laatste aanpassing: 07/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak