naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Historiek

Historiek

Een boeiend verleden

Tot 15 december 2003 hebben Interleuven en EcoWerf een zelfde verleden. We geven u een overzicht van de belangrijke momenten uit het verleden van EcoWerf.

1965

Tien gemeentebesturen uit de regio Leuven beslissen tot de oprichting van de Intercommunale Interleuven. Haar opdracht: een geïntegreerde regionale aanpak - sociaal én economisch. Dat gebeurt door de inrichting van industriële en ambachtelijke zones en van sociale verkavelingen.

Naar boven

1972

Een eerste breekwerf wordt ingericht en verwerkt 16 ton afval per uur. Dit is de start van Interleuven als afvalverwerker in de regio.

Naar boven

1979

Op verzoek van enkele gemeenten beslist Interleuven zich te engageren als ophaler van huisvuil en grofvuil.

Naar boven

1981

Start inzameling glas via glasbollen.

Naar boven

1986

De eerste containerparken worden geopend. Bevolking en welstand in de regio nemen toe en zo ook het volume huishoudelijk afval. Op de containerparken kan men met verschillende recycleerbare fracties terecht.

Naar boven

1989

De stortplaats te Pellenberg wordt op 10 juli in gebruik genomen. Deze stortplaats heeft een volume van 1 miljoen m³.

Naar boven

1993

Start selectieve huis-aan-huisinzameling van papier en karton en kga (Klein Gevaarlijk Afval).

Op het stort van Pellenberg wordt een gasontrekkingsinstallatie opgestart. Met het afgezogen stortgas worden 2 gasgeneratoren aangedreven voor de productie van elektriciteit.

Naar boven

1995

Start selectieve huis-aan-huisinzameling van gft (Groente-, Fruit- en Tuinafval) en pmd (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons).

Naar boven

1996

Opstart van de composteerinstallatie. De gft-inzamelingen blijken immers een succes en composteren in eigen beheer loont.

In mei wordt de stortplaats te Pellenberg definitief gesloten en wordt gestart met het afdekken van de stortplaats.

Naar boven

2001

Overkapping van het narijpingsveld van de composteerinstallatie om geurhinder te vermijden.

Naar boven

2003

Oprichting afvalpreventieteam: alles wat te maken heeft met het voorkomen van afval (sensibilisatieprojecten, promotie van thuiscomposteren, groene lijn, opmaak afvalkalender ...) wordt hier gecoördineerd.

Ingevolge het decreet d.d. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking is de Intercommunale Interleuven sinds 15 december 2003 definitief opgesplitst in (2) intergemeentelijke verenigingen: Interleuven en EcoWerf. EcoWerf staat in voor de preventie, de selectieve inzameling en de verwerking van afval.

Naar boven

2005

Sinds maart 2005 wordt in vijf gemeenten het huisvuil en het gft opgehaald via het DifTar-systeem. Door de toepassing van geDifferentieerde Tarieven (gegevenschip in container) betaalt de inwoner concreet voor de hoeveelheid afval die hij aanbiedt. Ook op 3 containerparken wordt DifTar ingevoerd.

Naar boven

2006

DifTar breidt verder uit: het wordt ingevoerd op 2 nieuwe containerparken (op basis van gewicht).

Na een proefproject van 2 jaar wordt er gestart met de overslag van kolkenslib en veegslib.

Om de dienstverlening verder te professionaliseren, worden 2 nieuwe functies ingevuld. diensthoofd Exploitatie (coördinatie uitvoerende diensten) en diensthoofd Veiligheid, Milieu en Kwaliteit.

Naar boven

2007

Bouw nieuwe transportsite (stelplaats voor 60 vrachtwagens, wasplaats, herstelplaats voor vrachtwagens, hal voor opslag compost en een stockageplein voor containers).

Naar boven

2008

De 2de fase van het DifTar-inzameling gaat van start. Bekkevoort, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen worden opgehaald volgens het principe van geDifferentieerde Tarieven.

Naar boven

2009

Het succes van DifTar wordt verdergezet (fase 3): Linter, Zoutleeuw, Bierbeek, Rotselaar, Kortenberg en Tremelo voeren het DifTar-systeem in voor de huis-aan-huisinzameling van gft en huisvuil.

Glabbeek, Linter en Leuven voeren op hun containerpark het DifTar-systeem in. Leuven kiest hier als eerste voor de elektronische identiteitskaart i.p.v. een aparte toegangsbadge.

De eerste stappen voor het Mobility-project zijn gezet. Doel is de routeplanning en administratie van de Transportdienst te vereenvoudigen.

Naar boven

2010

Het proefproject dat bij 50 gezinnen in Bertem georganiseerd werd om papier en karton in DifTar-containers in te zamelen, wordt positief geëvalueerd door de inwoners en de OVAM.

Geetbets (huis aan huis – fase 4) en Scherpenheuvel-Zichem (containerpark Zichem) stappen mee in het DifTar-project.

Naar boven

2011

In Bertem krijgen alle inwoners papier- en kartoncontainers. Doel is waaivuil te vermijden, het papier en karton droog te houden én de rug van de laders te sparen.

De nazorgfase van de voormalige stortplaats te Pellenberg wordt officieel beëindigd.

Het Mobility-project is ondertussen uitgegroeid tot een breder automatiseringsproject waarbij niet louter de Transportdienst, maar ook de ondersteunende administratieve diensten betrokken zijn. Elke container- en ophaalwagen is uitgerust met een boordcomputer, waardoor inzamelroutes en aanvullende administratieve gegevens gedigitaliseerd zijn.

Naar boven

2012

De provincie levert in maart de nieuwe milieuvergunning voor het milieubedrijf af voor een termijn van 20 jaar.

Naast de bestaande rondleiding op het milieubedrijf in de stortbunkers en composteerinstallatie, kunnen scholen en verenigingen voortaan ook een bezoek brengen aan de transportsite.

EcoWerf start met de verkoop van voorverpakte compost. Na een geslaagd proefproject wordt de voorverpakte compost eveneens verkocht op alle DifTar-containerparken.

De voormalige stortplaats in Pellenberg wordt omgevormd tot een natuurgebied. Doorheen een houten kijkwand kunnen natuurliefhebbers de fauna en flora bekijken.

Naar boven

2013

Op 1 juli wordt het containerpark in Messelbroek gesloten. Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem kunnen terecht op het containerpark te Zichem. EcoWerf baat vanaf dan 25 in plaats van 26 containerparken uit.

In het wagenpark van EcoWerf worden 10 ophaalwagens vervangen door nieuwe, energiezuinigere exemplaren. Deze zijn voorzien van een elektrische belading, die energiezuiniger en stiller is.

Naar boven

2014

EcoWerf bouwt een dubbele silo voor het inkuilen van 2.000 ton bermmaaisel. In de piekperioden juni-juli en september-oktober, wanneer de gemeenten de bermen maaien, wordt het groenafval ingekuild. In januari-februari is er minder aanvoer van gft en wordt het maaisel verwerkt tot compost.

Naar boven

2015

EcoWerf start met de afvalinzameling in Tienen. Dit vertaalt zich concreet in de uitbating van een extra containerpark, een 40-tal extra rondes voor de afvalinzameling, extra infocampagnes over vermijden en sorteren van afval en een toename van het te verwerken afval.

EcoWerf neemt 18 nieuwe ophaalwagens, 5 nieuwe containerwagens en 1 nieuwe glaswagen in gebruik. 12 oudere vrachtwagens gaan uit dienst. Alle nieuwe wagens zijn voorzien van een Euro 6-motor. Hierdoor voldoet 37% van de vloot van EcoWerf aan de Euro 6-wetgeving met strenge eisen wat betreft de uitstoot van roet en stikstofdeeltjes (NOx).

EcoWerf start in 2015 ook met een proefproject om over de gemeentegrenzen heen afval in te zamelen. Zo zamelt EcoWerf in Linter en Zoutleeuw met één ophaalwagen gft in op dezelfde inzameldag. Hetzelfde gebeurt voor pmd in Rotselaar en Kessel-Lo.

In april 2015 start de stad Landen met het DifTar-systeem aan huis, gevolgd door de gemeente Herent in mei 2015. Hiermee verloopt de inzameling van huisvuil en gft in 18 van de 27 EcoWerf-gemeenten via DifTar.

Naar boven

2016

In 2016 schakelen de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Oud-Heverlee en Huldenberg over op het DifTar-systeem voor de huis-aan-huisinzamelingen. EcoWerf verzorgt vanaf nu de inzamelingen van huisvuil, gft en grofvuil.

EcoWerf vervoert gedurende 6 weken het huishoudelijk afval over water vanuit Wilsele naar Indaver in Doel. Dit proefproject toont aan dat het vervoer over het water haalbaar is en leert ons de logistiek te optimaliseren. De definitieve start zou leiden tot een vermindering van 2.400 vrachtwagenritten in Vlaams-Brabant op jaarbasis: dus een bijdrage aan de mobiliteitsverbetering en de verlaging van de koolstofvoetafdruk.

Vanaf juli kunnen inwoners met harde en zachte plastics terecht op alle containerparken in het EcoWerf-werkingsgebied. Door deze plastics te recycleren, stoot EcoWerf 12% minder CO2 uit bij de verbranding van het restafval, oftewel 2.219 ton CO2 per jaar. Bovendien zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig om harde plastics te produceren, wat jaarlijks 7.500 ton CO2-uitstoot minder betekent.

Naar boven

 

Laatste aanpassing: 12/08/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak