naar inhoud


PRINT PAGINA
Home > OVER ECOWERF > Voorstelling

EcoWerfVoorstelling

Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven. Het werkingsgebied is Oost-Brabant: van Kortenberg in het westen tot Zoutleeuw in het oosten en van Scherpenheuvel-Zichem in het noorden tot Hoegaarden in het zuiden.

De deelnemende gemeenten vertrouwen ons de uitvoering van hun afvalbeleid toe. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 421.000 inwoners. In dit afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden:

  1. Afvalpreventie
  2. Afvalinzameling
  3. Afvalverwerking

EcoWerf heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid voor al haar 27 gemeenten. Als zuivere intercommunale heeft EcoWerf de troef dat we steeds de belangen behartigen van onze gemeenten en hun inwoners. Met ons langetermijndenken en onze langetermijnaanpak zorgen we ervoor dat we onze gemeenten en alle inwoners steeds de beste en meest duurzame dienstverlening bieden. Wat EcoWerf doet en waar we voor staan, kan je in deze folder (494 kB pdf-bestand) lezen.

Het Schoonste BeroepWil je een blik werpen achter de schermen bij EcoWerf?
Bekijk dan zeker de compilatie van de 8 uitzendingen die ROB-tv maakte over EcoWerf. Hierbij volgde ROB-tv 8 EcoWerf-medewerkers tijdens hun dagelijkse activiteiten.

 

1. Afvalpreventie

Onder afvalpreventie verstaat men het stimuleren van de huisgezinnen om minder afval te produceren en om het niet-vermijdbare afval selectief te sorteren. Promotie van thuiscomposteren, afvalarm tuinieren, herbruikbare luiers ... zijn enkele voorbeelden uit het werkingsgebied van de Afvalpreventiedienst.

Naar boven

2. Afvalinzameling

De inzameling van het restafval en de selectieve inzameling van gft, papier en karton, pmd en glas vergt een grote inzet van materiaal en personeel. Voor de inzameling staan dagelijks een 120-tal chauffeurs en laders paraat.

EcoWerf baat daarnaast 26 recyclageparken uit, waar een 20-tal afvalfracties kunnen gebracht worden.

Naar boven

3. Afvalverwerking

Wie niet zelf voor de compostering van groente-, fruit- en tuinafval kan zorgen, laat het ophalen. Het gft van de aangesloten gemeenten wordt verwerkt in de eigen composteerinstallatie. Ook gras en bladeren ingezameld op de recyclageparken belandt hier, net zoals het organische afval van bedrijven.

De verwerking van de andere fracties gebeurt niet door EcoWerf maar door gespecialiseerde firma's. Het huisvuil wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven in Beveren; alle andere ingezamelde afvalfracties worden afgevoerd naar sorteer- of recyclagebedrijven.

Naar boven

Laatste aanpassing: 14/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg EcoWerf op

Facebook YouTube.JPG

Mijn afval is blijven staan. Wat nu?
Afval niet opgehaald

Afvalrekening opvolgen?
Mijn EcoWerf
Mijn EcoWerf
Opgelet! nieuw rekeningnummer

Sorteerwijzer

Raadpleeg de sorteerwijzer
Tip: bekijk ook de FAQ's over de roze zak